600 anmälningar om sabotage mot blåljusverksamhet

SVERIGE / Enligt statisk från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har 600 anmälningar kommit in gällande sabotage mot blåljusverksamhet under förra året.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/600-anmalningar-om-sabotage-mot-blaljusverksamhet