Sex ambulanser som rullat mer än 40 000 mil

Vid genomgång av de ambulanser som finns verksamma inom ambulanssjukvården i Region Skåne har det framkommit att det finns 6 st ambulanser som rullat mer än 40 000 mil.

Läs mer: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Avdelningen-for-krisberedskap-och-sakerhet/RSPE/Regional-ambulanschef---teknik--drift-informerar/falck_ambulans-ab-ambulanser/