105 sökande till fem sjukskötersketjänster

DALARNA. Om två månader ska Dalarnas ambulanshelikopter levereras. En Airbus EC 145 T2 för omkring 75 miljoner kronor ska bemannas med pilot, narkosläkare och HEMS-crew, specialutbildad sjuksköterska.

Läs mer: http://www.dt.se/dalarna/mora/105-sokande-till-fem-sjukskotersketjanster