International Rescue Organization

Ju fler medlemmar desto säkrare hjälp – världen över. Tjänsten är GRATIS!

http://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr-4-2015

Nr 4 2015 / Digital publikation

Nu är nummer 4 av Samverkan 112 tryckt, och är snart på väg ut till alla våra prenumeranter.

S-Cut erövrar nya marknader

Under vintern lanserades en ny modell av S-Cut av utvecklaren, ES Equipment AB. Det är en lite enklare modell i glasfiberarmerad plast, men med samma fina skäregenskaper som de medicintekniska modellerna. Den nya modellen är ett all-round-verktyg, tänkt att finnas i varje hem och verktygslåda.

Brandmännens räddningsdockor blev en succé

Magnus Andersson och Fredrik Forsberg, båda heltidsbrandmän sedan början av 90-talet, från Räddningstjänsten Sala-Heby, tyckte att övningsdockorna för rökdykning och livräddning inte höll måttet. Det blev startskottet för företaget Svenska Räddningsprodukter som nu tillverkar räddningsdockor för en växande marknad.

God ambulanssjukvård – på lika villkor

Personal inom ambulanssjukvård utsätts dagligen för stress och hög arbetsbelastning. Detta leder till ökad risk för hälsoproblem och risker som kan påverka omvårdnaden.

Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp

Ny forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset samt från Högskolan i Borås visar att hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad i samband med ett hjärtstopp. Andelen patienter som får livräddande hjärt-lungräddning har också ökat kraftigt med hjälp av frivilliga så kallade SMS-livräddare.

Kritisk granskning av halskrage på traumapatienter

Nackkragen har använts rutinmässigt på traumapatienter i mer än 30 år. Nu finns det en växande kritik mot användningen av kragar. Det hävdas till och med att kragar orsakar mer skada än nytta, och att vi helt enkelt ska sluta använda dem.

Nytt nummer på väg ut!

Ett nytt nummer av Samverkan 112 är på väg ut till era postlådor, alldeles lagom till Ambulans 2015 i Stockholm. Håll utkik!

Säkra din kommunikation

Ambulanssjuksköterskan Johnny Pettersson hos Landstinget Dalarna var medicinskt ansvarig på Lugnets skidstadion i Falun under VM-tävlingarna. Alla sjukvårdens nyckelpersoner hade tillgång till Rakel för att säkra kommunikationen i publikhavet som varje dag bestod av ungefär 40 000 supporters från olika länder.

SOS Alarm vinner pris för insatser vid skogsbranden

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 är den största branden i modern tid. Nu uppmärksammar den europeiska organisationen EENA insatserna i samband med skogsbranden och tilldelar SOS Alarm priset Outstanding Rescue Award.