Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet

– Det här ger samordningsvinster och hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger Börje Wennberg, nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Studenter designar nya lösningar för ambulanssjukvård

Studenter vid Masterprogrammet i avancerad produktdesign, Umeå universitet, har samarbetat med ambulansstationen i Umeå. I projektet har studenterna fördjupat sig i personalens arbetsmiljö, ny design av utrustning och nya effektiva arbetsrutiner för akutsjukvården. Resultaten av arbetet redovisas fredagen den 22 januari vid Designhögskolan i Umeå.

Polisen köper drönare av Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med polisen om leverans av tre UAV-system (Unmanned Aerial Vehicle). Leverans sker under 2016.

Nu drar projektet SMS – livräddare igång i Västra Götalandsregionen!

SMS-livräddare innebär att med hjälp av en applikation i en ”smartphone” lokalisera och aktivera frivilliga livräddare till platsen för ett plötsligt hjärtstopp.

Vilken beredskap har vi inför en allvarlig händelse?

Magisteruppsatsen ”Ambulanspersonals beredskap inför allvarliga händelser inom gruvindustrin” avslutas med slutsatsen, ”Resultatet väcker frågor om hur ambulanspersonalen upplever sin beredskap inför andra allvarliga händelser och katastrofer, samt om behov finns av kunskapsutveckling även inom andra områden”.

Falck levererar akutsjukvård på Stockholm Arlanda Airport

Sedan den 1 januari 2016 ansvarar Falck för IVPA (I Väntan På Ambulans) – tjänsten på Arlanda flygplats. Uppdraget består av att leverera akutsjukvård på flygplatsen och är tätt sammankopplat med räddningstjänstfunktionen på flygplatsen.

Testa om du är en rattsurfare!

Svara på några frågor och se om du har ett riskfyllt beteende i trafiken. För att delta i testet loggar du enkelt in med ditt facebookkonto.

​Rekordstort intresse för SMS-livräddare

Intresset för projekt SMS-livräddare är rekordstort! Under de senaste tre dygnen har mer än 7 500 frivilliga anmält sig för att bidra i kampen för att rädda livet på de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Appen SMSlivräddare är en av de mest nedladdade på App Store för tillfället.

Ambulanssjukvården Gävleborg i framkant!

ALARM-Ambulansförbundet vill så här i juletid passa på att berömma några arbetsgivare som går i bräschen för positiv förändring.

Värmemadrass gör nytta

Tillför patienten värme så tidigt som möjligt i vårdkedjan – för komfort och ökade möjligheter till goda behandlingsresultat. Det forskningsområdet har engagerat Jonas Aléx, ambulanssjuksköterska från Umeå, som i våras disputerade om termisk komfort i ambulanssjukvården.