Upphandling till VG-regionen


Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser till Västra Götalandsregionen.

Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med möjlighet till förlängning i 24 månader.
Takvolymen (max antal fordon) är 190 bilar över fyra år till ett uppskattat värde av cirka 250 miljoner SEK. Avtalet avser ambulanser baserade på Mercedes Sprinter där Bolaget tidigare endast levererat ett fåtal ambulanser per år.
Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut (2021-11-03) inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.

CEO Fredrik Nilsson kommenterar:
“Vi är glada att som enda leverantör få möjlighet att leverera Mercedes ambulanser till Västra Götalandsregionen och ser fram emot att addera denna produkt till vår befintliga produktflora, vilket ligger helt i linje med vår strategi. Detta innebär att bolaget inte kommer att leverera några Nilsson XC90 ambulanser framöver till Västra Götalandsregionen. Vi tackar Västra Götalandsregionen för det fortsatta förtroendet.”

För mer information: E-post: fredrik [dot] nilsson [at] nilsson [dot] se

Källa och bild:  Nilsson Special Vehicles


 

Svenskt Ambulansflyg = AOC

Transportstyrelsen har beviljat Svenskt Ambulansflyg operativt flygtillstånd (AOC). Beskedet mottogs den 28 oktober och gäller omedelbart.

Ambulansproduktion framtidssatsar – anställer ny vd

Välrenommerade Ambulansproduktion i Sandviken AB framtidssatsar genom att möblera om i ledningen. Efter 18 år har de fyra ägarna bestämt sig för att anställa sin första externa VD. Sedan tidigare har även en konstruktör och en ekonom knutits till teamet. Målet är att företaget nu ska växa vidare.

Reviderade etiska riktlinjer för HLR

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin tjänst.

CISA Konferens 22-23 oktober 2020

Vi ställer inte in – vi ställer om till digital konferens!

Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2 i Region Skåne

Regionfullmäktige har beslutat att bifalla regionstyrelsens förslag.

Sveriges modernaste ambulanshelikopter

Västerbottens läns landstings nya ambulanshelikopter är Sveriges modernaste i sitt slag. Helikoptern invigdes den 26 mars i Lycksele och innebär stora vinster för miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt en förbättrad patientsäkerhet.

Årets första Samverkan 112 är på väg till våra prenumeranter

Kika gärna in i innehållsförteckningen.

Uno Lundberg är ny vd för Falck Emergency

Sedan den 1 februari är Uno Lundberg ny vd för Falck Emergency i Sverige. Uno kommer närmast från en tjänst som Finans- och affärsutvecklingschef på Bravida Riks Sverige. Han har lång erfarenhet från olika positioner i flertalet säkerhetsföretag.

Ambulans – Larmoperatörer ska få effektivare beslutsstöd

Sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala, Sörmland och Västmanland hanterar cirka 100 000 112-samtal årligen. Nu ska ett bedömningsverktyg tas fram som kompletterar det befintliga beslutsstödet med information i realtid.