Brandmän ersätter ambulanspersonal

Sveriges glesbygd blir glesare, medan tätorterna tätnar. Det ställer ökade krav på kommunerna som måste tänka nytt för att den akuta beredskapen ska fungera för