SOS Alarm i tvist med landsting

Efter obetalda fakturor till ett värde av 6,7 miljoner kronor säger SOS Alarm upp avtalet med fyra landsting. SOS Alarm fakturerar enligt tilläggsavtal för att