Karlshamn har fått sin egen önskeambulans

Önskeambulansen har rustats upp av flera sponsorer, som jobbat med projektet på sin fritid, allt från lackering och karossarbete till utrustning inne i ambulansen.