Insändare: Privatiserad ambulansvård blev katastrof

Detta enbart för att entreprenörerna ska lyckas hålla de redan lågt lagda anbuden.

Utryckningsförare får inte drabbas av repressalier

Ambulansrättegången i Göteborgs tingsrätt i förra veckan där arbetsgivaren friades för dygnspassen var meningslös och kommer inte att leda till någon förändring alls.

Eloge till Falck Ambulans Stockholm

Välgörande undantag, värda att lyftas!

Nitlott i Stockholms ambulanslotteri

Stockholms län står fortfarande utan reell katastrofmediciniskt beredskap.

Att se och beskriva verkligheten

Vad det handlar om är att olika människor uppfattar och beskriver samma verklighet på olika sätt. Vi ser ambulanssjukvården genom olika ”glasögon”

Ambulansverksamheten måste utvecklas

Ambulansverksamheten i Norrbotten måste utvecklas, det är inte acceptabelt att responstiderna från 112-samtal till första resurs på plats tar så lång tid.

Låt staten bli huvudman för ambulanssjukvården

Yttrandefriheten inom ambulanssjukvården pressas under de privata utförarnas konkurrens, enligt Henrik Johansson, förbundsordförande, Alarm Ambulans­förbundet.