Vårdförbundets farhågor för ambulanspersonalen besannas

Trots att Vårdförbundet sedan starten på processen kring jour eller icke jour i ambulanssjukvården påtalat riskerna för arbetsgivaren har de valt att inte lyssna.

Vad gapar Vårdförbundet över i Gävleborg?

Vårdförbundet ondgör sig över jouren som från april införs inom ambulanssjukvården i region Gävleborg. Som man bäddar får man faktiskt ligga.

”Att kalla ett problem för en utmaning löser ingenting”

Saknas resurser är det aldrig en utmaning utan ett reellt problem, skriver Henrik Johansson.

Driv vården utifrån vetenskap och erfarenhet – inte ryggdunkande

INSÄNDARE. Svar till 23 verksamhetschefer inom Region Gävleborg.

Jag har inte sovit gott en enda natt sedan jag började på ambulansen

Helena Björkman och Jörgen Tranevik: Jag vill uppmana er att stoppa tåget! Det är inte ett ljus i slutet av tunneln, det är en bergvägg! Ta vara på oss som har valt att arbeta inom detta yrke, skriver ambulanssjuksköterskan Maarit Eriksson.

En närvarande räddningstjänst är en framgångsfaktor

En närvarande räddningstjänst har en oerhört stor betydelse för tryggheten på en ort och vid sidan av övrig samhällsservice bidrar den till att göra en ort attraktiv, skriver Christer Johansson (M).

”Några konkreta åtgärder för en säkrare ambulanssjukvård

Vi inom ambulanssjukvården måste få rimliga förutsättningar för att kunna hantera det allt hårdare klimatet, skriver Henrik Johansson.

Ett starkt citat om livet

Vad är viktigast?

Facklig kritik mot jourtjänstgöring

Ambulanssjukvården och katastrofberedskapen i Gävleborg äventyras av regionens kamrerer!

Normalisera inte hot och våld mot ambulanspersonal

Samhället måste med tydlighet signalera att det är helt oacceptabelt och förenat med kännbara konsekvenser att angripa personal i tjänst för att hjälpa. Tystnaden och passiviteten från många arbetsgivare är skamlig och ett hårt slag mot en redan utsatt verksamhet.