Vi är överkörda och grundlurade


Öppet brev till landstingsledning och politiker i Kalmar: Efter senaste beskedet från sjukhuschefen, har vi timanställda/lasade på ambulansen många frågor och funderingar, då detta beslut oroar oss och vår framtid.

På ambulansen i Kalmar län finns endast sjuk­sköterskor som är tim­anställda. Många av oss är dessutom vidareutbildade (specialister). Det stora flertalet av oss har gått på timma i flera år, med allt vad det innebär. Som alla vet handlar det om att jobba­ heltid på sommaren utan semester, inte ha något­ schema och hoppa in på kort varsel. En osäker­ anställningsform, som gör det svårt att planera sitt liv. Detta har vi gjort då vår arbetsgivare hela tiden sagt, att de ambulans­sjukvårdare (undersköterskor) som i dag jobbar på ambulansen successivt ska tas bort, genom naturlig avgång. När de går i pension ska deras tjänster konverteras till sjukskötersketjänster. De närmsta åren är det framför allt dessa tjänster som kommer att bli vakanta.

Nu upplever vi, att vi blivit överkörda och grundlurade av landstingsledningen. Hela tiden har man sagt, att ska ni ha någon som helst chans att få en tjänst på ambulansen, måste ni vidareutbilda er till specialistsjuksköterskor. Så då valde många av oss att göra det. Denna utbildning har vi fått bekosta helt själva. Nu gör vår arbetsgivare en hundraprocentig helomvändning och menar att våra ansträng­ningar inom ambulansen­ är bortkastade. För att inte tala om den kompetenssänkning man är villig att göra prehospitalt. För oss som jobbar­ ute på fältet, helt utan läkarkompetens i ryggen. Vi förväntas bland annat göra avancerade medicinska bedömningar, delvis för att avlasta en pressad akutmottagning. För att göra detta krävs hög kompetens. Som ambulans­sjuksköterska kan det upplevas ensamt i akuta situationer. Då är det en oerhörd trygghet i att vara två sjuksköterskor, som gemensamt tar svåra beslut tillsammans.

Det går inte heller att jämföra dagens mycket erfarna ambulanssjukvårdare med 25–30 års arbete inom ambulansverksamheten, med de nyutbildade man tänker sig att ta in nu. Detta kommer givetvis att drabba patienterna.

I stora delar av Sverige har man en sjuksköterskebrist inom ambulanssjukvården. Så dock inte i Kalmar län. Ta vara på den enorma kompetens som finns i vårt landsting, i stället för att motarbeta och sparka ut oss. Om landstingsledningen tror att man löser sjuksköterskebristen inom slutenvården på detta sätt, tror vi att man fiskar i grumligt vatten. Ta reda på varför sjuksköterskor lämnar slutenvården i stället och lös det problemet. Tro inte att man för en konstruktiv personalpolitik genom att slå undan fötterna för oss sjuksköterskor som kämpat flera år på ambulansen. Tänker ni att ni kan tvångskommendera in oss i slutenvården? Vi är inte livegna. Det finns andra arbetsgivare.

Hoppas även att ni är medvetna om, att det tar 25–30 år innan ni kan göra ett omtag i den här frågan? Har ni väl anställt nya ambulanssjukvårdare (undersköterskor), måste ni ånyo invänta deras pensions­avgångar.

Timanställda på ambulansen

Källa:  Barometern Oskarshamns-Tidningen


 

Attityder i gröna kläder och gula bilar

Kära ambulanskollegor! Världen vi lever i är skruvad på många sätt. Vi som bemannar landets ambulanser utsätts nästan dagligen för hot och våld. Det är givetvis inte okej men mycket bäddar vi nog för själva. Först och främst måste vi ändra förhållningssättet mot våra patienter och deras närstående. ”Varför ringer du ambulans, du är ju inte sjuk” är nästan ett mantra för många kollegor.

Rena lotteriet om du ska få en ambulans

Sjuksköterskans rapport från verkligheten: Därför fungerar inte ambulanssjukvården.

Vi har ett systemfel i detta land!

Ni som följer Anders Karlsson i debatten om Sveriges operativa verklighet och beredskapsfrågorna vet att dessa frågor ligger Anders varmt om hjärtat. Som tidigare chef för ambulanssjukvården i södra Stockholm samt chef för ambulansdirigeringen i Stockholms län är Anders övertygad om att blåljusorganisationernas framtid ligger just hos er i den operativa verkligheten. Anders debattinlägg når många läsare och det är för oss på Samverkan 112 hedrande att få publicera debattartiklar och krönikor av Anders. Vi välkomnar med denna debattartikel Anders som ny krönikör till Samverkan 112.

Hård kritik mot ambulansorganisationen i Göteborgsområdet

Jag läser då och då med stort intresse om olika ”ambulanskriser” i Sverige. På senare tid har det mest handlat om Skåne, där privata Falck är huvudman för merparten av ambulanserna. Just att ambulanssjukvården administreras av ett privat bolag brukar anföras som den främsta orsaken till det kaos, som enligt vissa bedömare råder i Skåne. Även Stockholms län (med en till stora delar privat ambulansverksamhet) samt Gävleborg (där landstinget styr ambulansverksamheten) har pekats ut som problemområden.

Samtalen till 112 ökar snabbt

I gårdagens debattartikel i Svenska Dagbladet uttrycker Maria Khorsand, SOS Alarms VD, och Claes Eliasson, verksamhetschef för Alarmering och Beredskap inom SOS Alarm, oro för verksamhetens förutsättningar att hantera de snabbt ökande larmsamtalen till 112.

Samaritens Ambulans i Pridetåget – hade körförbud

Negativ reklam för Stockholms läns landsting (SLL).

Ambulansarbetsgivarna hotar säkerheten i sommar

Bekymmersamt lågt ställda trafiksäkerhetskrav inom ambulanssjukvården:

Vårdförbundets farhågor för ambulanspersonalen besannas

Trots att Vårdförbundet sedan starten på processen kring jour eller icke jour i ambulanssjukvården påtalat riskerna för arbetsgivaren har de valt att inte lyssna.

Vad gapar Vårdförbundet över i Gävleborg?

Vårdförbundet ondgör sig över jouren som från april införs inom ambulanssjukvården i region Gävleborg. Som man bäddar får man faktiskt ligga.