https://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr1-2017_rev
Tidningen

Nr 1 2017 / Digital Publikation

Årets första nummer av Samverkan 112 har kommit ut. Finns även som digital publikation. Det är sexton år sedan den första utgåvan av tidningen kom ut i mars 2002. Svensk blåljusverksamhet har världsklass. Det finns så mycket kunskap, erfarenhet och klokskap ute i landet, som måste förvaltas på ett bra sätt. Vårt samhälle behöver engagerade människor som är beredda att göra goda och bra insatser när det är påkallat.

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar-5-6-2016
Tidningen

Nr 5/6 2016 / Digital Publikation

Nu ligger årets sista och stora dubbelnummer av Samverkan 112 klar hos tryckeriet och är snart på väg ut till våra prenumeranter.

https://issuu.com/s112/docs/nr-4-2016-bladderbar
Tidningen

Nr 4 2016 / Digital Publikation

I årets nr 4 av Samverkan 112 serverar vi en smakfull blandning av olika reportage på 68 sidor. Nu även med ”Blåljuskorsord”. Tidningen är inplastad och innehåller dessutom 4 bilagor.