https://issuu.com/s112/docs/bladderbar-5-6-2016
Tidningen

Nr 5/6 2016 / Digital Publikation

Nu ligger årets sista och stora dubbelnummer av Samverkan 112 klar hos tryckeriet och är snart på väg ut till våra prenumeranter.

https://issuu.com/s112/docs/nr-4-2016-bladderbar
Tidningen

Nr 4 2016 / Digital Publikation

I årets nr 4 av Samverkan 112 serverar vi en smakfull blandning av olika reportage på 68 sidor. Nu även med ”Blåljuskorsord”. Tidningen är inplastad och innehåller dessutom 4 bilagor.