Gränsöverskridande ambulanser

Läs mer här! … [Läs mer...]

Ambulanssjukvårdens responstid vid hjärtstopp

Mediantiden från larm till ambulansens ankomst till patienten har ökat från sex minuter 1992 till tio minuter 2015. Längst responstid har Västernorrland, Dalarna, Blekinge, Jämtland … [Läs mer...]

Ambulansen – En ultimat placering för sjuksköterskestudenter

Ambulanssjukvården har visat sig vara en bra miljö för sjuksköterskestudenter att träna professionskunskap inom akutvården. Karolinska Institutet är nu inne på fjärde terminen med studenter som gör … [Läs mer...]

Årets Strokeenhet är utsedd!

Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2014 var strokeenheten vid Köpings sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2014” av styrgruppen för Riksstroke! Ytterligare fem … [Läs mer...]