Immobilisering – forskning kontra riktlinjer

Med sin magisteruppsats, Immobilisering efter trauma, Retrospektiv studie av förekomsten av spinala skador, vill Emma Johansson och Johan Mälberg undersöka förekomsten av radiologisk fastställda … [Läs mer...]

Du glömmer att man måste få folk att vilja jobba på Ambulansen

INSÄNDARE. Replik till "Skattebetalare med insyn": Hur ska man kunna få folk att jobba i mindre ort? För att ha beredskap 24 timmar om dygnet krävs det (grovt räknat) att man jobbar var fjärde dag och … [Läs mer...]

Ni har fått hundratals år av erfarenhet att lämna Ambulansen

Jag läser att 18 av mina kollegor inom ambulanssjukvården i Gävleborg har sagt upp sig sedan förslaget om nattlig jour lanserades. Hundratals år av erfarenhet från kvalificerad prehospital vård. … [Läs mer...]

Ett vänporträtt och en festskrift för Henrik ”Hoffa” Johansson

Ambulansförbundet tar nu i dagarna ytterligare offensiva steg in i framtiden. Ny förstärkt organisation och ny ordförande. Henrik Johansson avslutar därmed sitt ordförandeskap. Till allas glädje … [Läs mer...]