INFRARÖD KAMERA – blir ögon inåt

En värmekamera som ska underlätta för ambulanspersonal att göra en snabb och korrekt medicinsk diagnostik redan ute på hämtplatsen.

Svenska polishundarna som hittade Kim Walls kvarlevor

Tre svenska kriminalsökhundar deltog tillsammans med sina förare i sökandet efter kvarlevor från den svenska journalisten Kim Wall. Hundarnas markeringar ledde till att dykare kunde hitta fler kroppsdelar, vilket fick stor betydelse för utredningen. Arbetet skedde under svåra förhållanden, något som ställde höga krav på såväl hundar som förare.

Årets tjänstehund

Diabeteshunden Citrine, en nioårig tysk schäferhund från Söderhamn, har utnämnts till Årets sociala tjänstehund. Citrine håller koll på sin matte Sofia Björklunds blodsocker och har inneburit att Sofia kan sova i trygg förvissning om att Citrine väcker henne om blodsockret blir för lågt.

Uppsalapolisen åker på hjärtstopp

Om en person drabbas av hjärtstopp i Uppsala så kan det vara polisen som kommer att vara först på plats med livräddande insatser.

Europas svar på USA:s satellitpositioneringssystem GPS

För att minska beroendet av GPS har EU och det europeiska rymdorganet ESA utvecklat ett eget system som kallas Galileo.

Fler regioner och landsting på väg att införa SMSlivräddare

Förstärker kedjan som räddar liv!