Patient avled efter förflyttning mellan sjukhus i Halland

HALMSTAD. En svårt sjuk patient avled efter ambulanstransport från Hallands sjukhus Halmstad till Hallands sjukhus Varberg. Nu anmäls händelsen för granskning av Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Fördröjningen av ambulansen innebar sannolikt en stor risk för patienten.

Chefläkaren vid SOS Alarm har tagit beslut att anmäla följande händelser till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Polis varnad av ansvarsnämnden

En polischef i Borås varnas av rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd för att han själv beslutade avsluta ett ärende som gällde andra poliser istället för att överlämna det till internutredningen.

Ambulansbrist fördröjde hjärtintensivvård

Den medelålders mannen insjuknade akut med bröstsmärtor och andfåddhet som ökade i styrka. Eftersom han inte tidigare haft hjärt-kärlbesvär väntade han med att söka hjälp i hopp om att det hela skulle gå över.

Prioriteten blev för låg på ambulansutlarmningen.

Chefläkaren vid SOS Alarm har tagit beslut att anmäla följande händelser till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Bristande dokumentation av vitalparametrar i ambulansjournal

Division Operation i Landstinget Gävleborg har lämnat in en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. I det aktuella fallet ringde hemtjänsten efter ambulans till en äldre man som mått dåligt under natten. Efter samråd med medicinkliniken i Hudiksvall kom man överens om att mannen kunde vara i kvar i hemmet med extra tillsyn från hemtjänsten och primärvården. Vid dagens tredje besök hade mannen avlidit.

Onödig risk vid ambulanstransport

Norrbottens läns landsting har gjort en Lex Maria-anmälan angående en helikoptertransport där en 44-årig man kan ha utsatts för onödig risk i valet av sjukhus som han transporterades till.

Lång handläggning av misstänkt stroke

Den äldre mannen led av högt blodtryck men var i övrigt frisk. När han insjuknade med yrsel, dålig balans, sluddrigt tal och illamående larmades ambulans. Han bedömdes som orienterad till tid och rum, med förhöjt blodtryck men utan neurologiska bortfall.

Fel behandling vid hjärtinfarkt

Den åldrige mannen insjuknade med bröstsmärtor och sökte vård på sin hälsocentral. EKG-undersökningen tydde på hjärtinfarkt och han skickades akut med ambulans till länsdelssjukhus för vård.

Byte av ambulanspersonal under pågående larm

En ambulans på väg tillbaka till enhetens hemmastation efter avslutat uppdrag får ett Prio 1-larm. När man lägger ut rutten med hjälp av GPS föreslås en väg förbi hemmastationen. Den föreslagna rutten är dock troligen inte den snabbaste till den larmande adressen. Ambulanspersonalen som skulle ha avslutat sitt arbetspass cirka nio minuter tidigare väljer att […]