Ambulanspersonal anmäld enligt lex Maria – försenade diagnos


REGION JÖNKÖPINGS LÄN. Anmälan gäller en patient som insjuknade hemma med flera olika symtom, bland annat påverkad andning, illamående och yrsel. Ambulans tillkallades och undersökningen visade bland annat hög hjärtfrekvens. Rekommendationen blev att stanna hemma.

Hade blodförgiftning (sepsis)

Dagen därpå sökte patienten vård på nytt. Då konstaterades att patienten hade blodförgiftning (sepsis).

Diarienummer: RJL 2018/822


 

Syrgasen tog slut i ambulansen

En äldre svårt hjärtsjuk man blev akut försämrad i hemmet, ambulans tillkallades därför. Redan i hemmet och under ambulanstransporten användes ett andningshjälpmedel (CPAP) som drivs med syrgas. Då syrgasförbrukningen var mycket större än förväntad tog syrgasen slut innan patienten var framme vid sjukhuset.

Ambulanssjuksköterska får kritik

Inspektionen för vård och omsorg har prövat klagomålet och avslutar ärendet med följande ställningstagande: Ambulanssjuksköterskan har genomfört en bristfällig undersökning och bedömning av patient.

Hallands sjukhus anmäler händelse till IVO

Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria efter att ett litet barn fått vänta länge på akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg.

Lex Maria-anmälan efter fördröjd ambulansutryckning

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter en fördröjd ambulansutryckning till en patient med akuta hjärtbesvär.

Ambulanspersonalens handläggning borde varit snabbare

Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria. Det gäller en händelse där en patient fått en häst över bäckenpartiet.

Lex Maria-anmälan efter läkemedelsförväxling

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en läkemedelsförväxling vid en ambulanshämtning.

Svårt sjuk fick åka sjuktransport i stället för ambulans

Landstinget har anmält en händelse enligt Lex Maria där en patient med potentiellt livshotande tillstånd hänvisades till sjuktransport i stället för ambulans.

IVO-kritik mot ambulanspersonal

Den 3 augusti 2014 kl. 03.48 larmas ambulans till patienten, larmorsak var bröstsmärtor och andningsbesvär. Ambulansen var på plats 8 minuter senare.

Ambulanssjukvård får kritik av IVO

Först efter 90 minuter kunde kvinnan föras till sjukhus och nu får ambulanssjukvården kritik från IVO.