Sjuksköterska anmäld som patientfara – Tre döda

Göteborgs-Posten skriver:
Enligt anmälan, som görs till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), har sköterskan gjort felbedömningar i en rad fall när personer ringt larmnumret 112.
Det finns anledning att befara att sköterskan ”kan utgöra en fara för patientsäkerheten”, skriver Per Gyllén, chefläkare på Regionhälsan i Västra Götaland, i anmälan. I tre fall har en person avlidit efter sköterskans felbedömningar. Samtliga har anmälts till Ivo som allvarlig vårdskada, i enlighet med lex Maria.

Gemensamt för de tre fallen är, enligt chefläkarens anmälan, att sköterskans samtal med den som ringde 112 hade bristande metodik och struktur. I ett fall beordrade sjuksköterskan ut en ambulans, men med för låg prioritet. När ingen ambulans kom, ringde den som slagit larm till 112 igen efter cirka 45 minuter. Då hade patientens bröstkorg slutat röra sig.
I det läget ändrades prioriteringen, och en ambulans kom till platsen efter en kort stund. Men då gick patientens liv inte att rädda.

Ambulanspersonal anmäld enligt lex Maria – försenade diagnos

Ambulanspersonalens rekommendationen blev att patienten skulle stanna hemma. Dagen därpå sökte patienten vård på nytt. Då konstaterades att patienten hade blodförgiftning (sepsis).

Syrgasen tog slut i ambulansen

En äldre svårt hjärtsjuk man blev akut försämrad i hemmet, ambulans tillkallades därför. Redan i hemmet och under ambulanstransporten användes ett andningshjälpmedel (CPAP) som drivs med syrgas. Då syrgasförbrukningen var mycket större än förväntad tog syrgasen slut innan patienten var framme vid sjukhuset.

Ambulanssjuksköterska får kritik

Inspektionen för vård och omsorg har prövat klagomålet och avslutar ärendet med följande ställningstagande: Ambulanssjuksköterskan har genomfört en bristfällig undersökning och bedömning av patient.

Hallands sjukhus anmäler händelse till IVO

Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria efter att ett litet barn fått vänta länge på akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg.

Lex Maria-anmälan efter fördröjd ambulansutryckning

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter en fördröjd ambulansutryckning till en patient med akuta hjärtbesvär.

Ambulanspersonalens handläggning borde varit snabbare

Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria. Det gäller en händelse där en patient fått en häst över bäckenpartiet.

Lex Maria-anmälan efter läkemedelsförväxling

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en läkemedelsförväxling vid en ambulanshämtning.

Svårt sjuk fick åka sjuktransport i stället för ambulans

Landstinget har anmält en händelse enligt Lex Maria där en patient med potentiellt livshotande tillstånd hänvisades till sjuktransport i stället för ambulans.

IVO-kritik mot ambulanspersonal

Den 3 augusti 2014 kl. 03.48 larmas ambulans till patienten, larmorsak var bröstsmärtor och andningsbesvär. Ambulansen var på plats 8 minuter senare.