Första veckan med patienter


Svenskt Ambulansflyg summerar en första arbetsvecka med en mjuk uppstart i norra Sverige enligt samarbetsavtal med en tidigare leverantör. Operativ driftstart inleddes måndag den 15e november

– Jag är stolt och nöjd med vad vi åstadkommit den första veckan. Patienter har transporterats på ett säkert sätt till specialistsjukvård och andra har kunnat flygas för sjukvård i sin hemmaregion. Vi har upprätthållit en hög patientsäkerhet och inte haft något problem trots att antalet uppdrag varit högre än förväntat, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Den mjuka uppstarten bygger på ett samarbetsavtal med Babcock om ett delat uppdrag fram till den 23 december. Se tidigare pressmeddelande.

Mellan sjukhus i hela Sverige

Den första veckan uppdrag har bestått av transporter med specialistteam för exempelvis: patienter under intensivvårdsbehandling, för tidigt födda barn och patienter med multiresistenta bakterier. Transporterna har skett mellan sjukhus i norra Sverige, men också till och från sjukhus i andra delar av Sverige. Den längsta transporten har skett mellan Göteborg och Luleå.

Beredskapsbaserna vid Landvetter och Arlanda har beräknad operativ driftstart i februari 2022.

Egen förmåga 

Den första dagen i operativ drift överläts ett av uppdragen till den tidigare leverantören, i enlighet med gällande samarbetsavtal kopplat till en mjuk övergång. Uppdraget gällde transport av patient från Gällivare.

Anledningen berodde på sen leverans av data för vissa typer av banunderlag. Redan nästföljande kväll var bristen åtgärdad och därefter har Svenskt Ambulansflyg egen förmåga att transportera patienter till och från Gällivare Airport.

Källa och foto: Svenskt Ambulansflyg


 

ANNONSER