https://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr-2-2021
Tidningen

Nr 2 2021 / Digital Publikation

Höstens tidning är klar, och skickas idag (läs; 1/10) till våra prenumeranter och övriga. Vi lovar både intressanta artiklar och nyttig information.

Pressmeddelande

Utökad kapacitet i Uppsala

SOS Alarm bedriver verksamhet inom alarmering, jour och beredskap på sammanlagt 15 SOS-centraler runt om i landet. SOS-centralen i Uppsala öppnades 2019. Nu ska kapaciteten utökas genom fler SOS-operatörer, sjuksköterskor och ledare.