7,5 miljoner utan upphandling


Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Region Örebro Län har betalat 4 450 273 kr exklusive mervärdesskatt till ett ambulansbolag som regionen anlitat med start under våren 2020. Under 2021 har Region Örebro län t o m maj 2021 betalt 3 091 780 kr till samma ambulansbolag. Avtalet med ambulansbolaget har förlängts till och med 2021-08-29. Den som tycker sig ha missat möjligheten att räkna på uppdragen kan se sig över axeln efter svar – det har nämligen inte skett någon upphandling.

Gränsen för regionerna att göra denna form av business utan konkurrensutsättning är 615 000 kronor

I början av pandemin insåg tjänstemän inom Region Örebro län att ambulansberedskapen lämnade en hel del att önska. Det blev till att köpa in ambulanssjukvård från en privat ambulansvårdgivare då regionen ansåg sig sakna egen förmåga och kapacitet att styra upp den prehospitala beredskapen. Det skrev jag om i december 2020, vilken du kan läsa här. 

Cirka femton månader senare är situationen den att regionen alltjämt slantar upp cirka 700 000 pix per månad för ambulanssjukvård helt utan upphandling. Jag har ingen anledning att befara att det inte är ordning och reda på ambulansbolaget som gräver guld i Region Örebro län sedan många månader, men det är i alla avseenden direkt olämpligt att en region så flagrant skiter i lagen kring upphandling. I ett konkurrensperspektiv är det förstås så snett att klockorna stannar. Ambulansbolaget fakturerar Region Örebro län 4000kr per dygn och ambulans och därutöver 650 kronor per ambulanspersonal. Ambulanserna med personal är igång mellan 08.00 – 21.00 respektive 08.00 – 18.00. Övertidsersättning regleras på separat faktura. Priserna ovan exklusive mervärdesskatt. 

Play it cool, det är ju bara 7,5 mille vi snackar om

Region Örebro län har uppenbara behov av ambulanstjänster då deras egen ambulansverksamhet inte är dimensionerad för behovet. Det finns flera regioner som valt att upphandla hela eller delar av sin ambulanssjukvård via privata aktörer, men även flera regioner som valt att bedriva ambulanssjukvården genom drift i egen regi. I samband med att pandemin slog till mot Sverige, så har det uppstått brådskande behov i många olika avseenden. Med en robust civil beredskap med beredskapslager och överkapacitet avseende personal och utrustning, så hade förstås många regioner stått betydligt bättre rustade. Region Örebro län anser att en annonserad upphandling hade riskerat att dra ut på tiden och potentiellt lämnat regionen utan möjligheten att täcka det uppkomna behovet. Efter femton (15) månader råder samma inställning.

Under vissa förutsättningar finns möjligheter att låta bli att upphandla. Det är förstås ett juridiskt område där det kan finnas olika tolkningar av den uppkomna situationen och när det kan bli aktuellt att tillämpa. Region Örebro län har gjort bedömningen att det i detta fall varit nödvändigt att förlänga avtalet utan inblandning av upphandling och privata vårdgivare som lämnar anbud. Köpet av ambulanstjänsten i Region Örebro län föregicks av ett förfarande utan föregående annonsering, vilket i och för sig kan vara en möjlighet som beskrivs i 6 kap 15 § LOU, som du finner här

Beslutet som Region Örebro län fattat har inte underställts någon laglighetsprövning. Laglighetsprövning är ett verktyg att ifrågasätta beslut som tagits

Summorna för de nu aktuella ambulanstjänsterna överskrider med råge beloppsgränserna för det som föreskrivs i Lagen om offentlig upphandling. Agerandet kan vara förenat med ansvar. Jag kan förstå att regionen under en kort period i ett akut skeende eller under en pågående upphandling, väljer att direktupphandla. Men att cirka femton månader senare med miljonbelopp utbetalade även förlänga ett avtal som kommit till utan upphandling, är fel på så många sätt. Regionen har alltjämt haft kapacitet att sälja ambulanssjukvård till olika idrottsevenemang och har inte budgeterat för några aktiviteter för att stärka den egna beredskapen att stå bättre rustade för framtida kriser. I sommar ska regionen dessutom sponsra en ridtävling med ambulanssjukvård. Regionen har som jag tolkar det två narrativ för sitt sätt att agera. Det ena är att det är kris. Det andra, att det är helt i sin ordning att köpa ambulanssjukvård för 7,5 mille utan offentlig upphandling. Det finns enligt mitt sätt att resonera synnerligen goda skäl att ifrågasätta den aktuella regionens sätt att göra affärer.

Nåväl, vad är väl en upphandling när allt kommer omkring. Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles, alldeles underbar! Para ska in och para ska ut. Den enes vår är den andres höst. Business as usual, helt enkelt.

 


 

ANNONSER