Nya Fiskögon i polisbilarna ska gynna Nollvisionen


 

Cirkulära bilder och övervakning från nya polisbilar i Sverige är något som är okänt för allmänheten. Ingen har talat högt om detta. Därför borde vi nu tala om övervakning, integritet men också nya möjligheter för polisen att med unika 360-graders kameror i polisbilarna fånga precis allt i trafikmiljöerna och förhöja trafiksäkerheten. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Fotografer använder ibland så kallade fisheye (fiskögeobjektiv) för att skapa så kallade cirkulära bilder där dessa får en sfärisk form. Objektivet består av en lins som är 180 grader. Polisen kommer inom en mycket snar framtid att utrustas med både radar och 360-graderskamera som kommer att kunna filma oavbrutet miljöerna utanför polisfordonet.

Den nya polisbilen kommer att kunna användas för att stoppa trafikanter som bryter mot hastighetsbestämmelser och så vidare. Här kommer polisen att kunna övervaka och därmed registrera fordons hastigheter och registreringsnummer på misstänkta fordon. För mig som skadeforskare inom trafiksäkerhetsområdet är detta mycket intressant och positivt ur flera perspektiv. Eftersom 360-graders kameran kan dokumentera och filma all aktivitet så kommer även polisens eget förarbeteende i samband med förföljanden (biljakter), prejning och stopp av fordon att dokumenteras. Detta är mycket positivt eftersom vi då kan lära av alla inträffade händelser i vägtrafiken.

Fiskögon ökar kunskap och förståelse

Det är mycket positivt att polisen introducerar den nya tekniken i den egna fordonsflottan. Om detta borde man också informera allmänheten om. Fiskögonen är ingen intern angelägenhet för polisen utan den dessa ögon involverar oss alla. Frågor om en ökad övervakning och kontroll ställer nämligen även krav på hur polisen kommer att hantera integritet i samband med förflyttningar i låga respektive höga hastigheter. Vi måste nog alla i samhället vara beredda på att bli filmade av polisen. Här behövs nämligen inga samtycken från allmänheten. Vi alla kommer att komma med på filmerna.

Stärkande för trafiksäkerheten

Länge har jag efterlyst aktiva och förebyggande åtgärder från polisens sida för att stärka trafiksäkerhetsarbete och arbetet med Nollvisionen. Nu ser jag ljuset och den positiva kraft som finns inom polisen att aktivt synliggöra trafikbrott, felhandlingar, aggressiv körning och riskfyllda miljöer. Det insamlade filmmaterialet skulle kunna användas på ett positivt sätt i flera sammanhang till exempel inom trafikskoleutbildningarna, polisens egen förarutbildning och inte minst inom forskningen.

Polisens nya fiskögon kommer att gynna Nollvisionen på ett positivt sätt tror jag. Därför är det också viktigt att polisen nu går ut till allmänheten och informerar om de stora filminspelningar som kommer att introduceras inom en mycket snar framtid när de nya polisbilarna rullar ut på gatorna. Det är en fråga om delaktighet och att synliggöra trafiksäkerhetsarbetet.

TEXTFÖRFATTARE:  JÖRGEN LUNDÄLV, Docent i trafikmedicin och socialt arbete

PRINCIPSKISSER på Volvo XC60 från Polisen Huddinge. Illustration: Sven Åsheden


 

ANNONSER