Nytt avtal för helikopter – beredskapen


MSB har slutit avtal med företaget Heliair Sweden AB för uppdraget att tillhandahålla en tjänst med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark.

Det tidigare avtalet med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark går ut vid årsskiftet. MSB har därför genomfört en ny upphandling för att säkra resursen och stödet till kommunal räddningstjänst även de kommande två säsongerna. Inom ramen för kontraktet finns även möjlighet att utlösa en option som gör att avtalet kan förlängas ytterligare två år. Det nya avtalet innebär att helikoptrarna ska vara tillgängliga för beställning från MSB från och med skogsbrandssäsongen 2021.

– I allt väsentligt motsvarar det nya avtalet det vi haft de senaste två åren. Vi vet att kommunal räddningstjänst har haft stor nytta av helikopterberedskapen. Vi har fått ta del av positiva synpunkter i de utvärderingar som har gjorts och det märks att räddningstjänsten är nöjda med denna beredskapsresurs, säger Petronella Norell, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB

Hon fortsätter:

– Nu har vi slutit ett avtal som sträcker sig över två år, med option för ytterligare två år. Det gör att vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla skogsbrandsberedskapen och våra förstärkningsresurser tillsammans med länsstyrelser och räddningstjänster.

Placeringsort styrs av brandrisken

Precis som de senaste två skogsbrandssäsongerna, kommer helikoptrarna att placeras där brandrisken är som störst. Detta då skogsbränderna kan angripas fortare, innan de hunnit växa sig stora och bli okontrollerade. Målsättningen är att helikoptrarna ska bli en del av den samlade EU-beredskapen i norra Europa, inom ramen för rescEU.

Två anbud inkom

Totalt var det två leverantörer som skickade in anbud. Båda anbuden uppfyllde de grundläggande kraven i upphandlingen. Den leverantör som MSB valt att sluta avtal med har lämnat ett anbud som uppfyllde kraven i upphandlingen och innebär totalt en lägre kostnad för tjänsten.

Fakta om tjänsten MSB efterfrågat

Kravet i upphandlingen var att en leverantör under 2021-2022, med option för ytterligare två år, ska kunna tillhandahålla minst tio släckande helikoptrar med besättning, nödvändig tillhörande logistik och en koordineringshelikopter. Sex av helikoptrarna ska ha en kapacitet att släppa minst 1 000 liter vatten per fällning. Minimikravet på övriga helikoptrar är 500 liter.

Ämnen
Taggar

TEXT och BILD:  MSB:s presstjänst


 

ANNONSER