Artikel

Ambulansflyg för 700 miljoner

Nu satsar landets regioner på gemensamt ambulansflyg. Sex jetflygplan är beställda och nästa sommar är tanken att verksamheten ska starta i Kommunförbundet svenskt ambulansflygs (KSA) egen regi.
– Det kan inte sluta på annat sätt än en ekonomisk katastrof, säger Henrik Johansson (L), regionpolitiker i Örebro län.