Kris kan skapa nya möjligheter


CORONAPANDEMIN håller världens länder i ett järngrepp. Mycket av det som vi tidigare tog för givet, försvann plötsligt över en natt. Pandemin har ställt till med mycket elände. Men är allt bara negativt?
I tider av kris är det viktigt att också se saker från den ljusa sidan och inte bara fokusera på alla negativa konsekvenser.
För många av oss blir detta en tid för reflektion och eftertanke. Att tänka nytt och tänka utanför boxen.

VIDEOMÖTEN kan man ha delade åsikter om, men att vi nu vänjer oss vid dessa mer och mer, kan innebära många fördelar för framtiden. Vi blir troligtvis mer benägna att byta ut en del av de fysiska mötena till videomöten. Vi kan spara transport- och logikostnad och dyrbar arbetstid. Och inte minst, vi kan närvara oavsett var vi befinner oss i världen.
Videokonferens är en mycket vanlig föreläsningsformen för våra studenter på högskolor/universitet. Närvarokänslan i en videokonferens är idag mycket bra.
Linnéuniversitetet har system och teknik – speciellt utvecklat för videomöten på distans.
Årets internationella konferens på Linnéuniversitetet i Växjö ställdes inte in på grund av restriktionerna kring covid-19.
Vi tänkte nytt och ställer om till digital konferens. Läs mer på mittuppslaget. sidorna 40-41.

DEN DIGITALA CISA-KONFERENSEN 22-23 oktober är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård, tidskriften Samverkan 112 och Blåljusstiftelsen.
Förutom inbjudna gästföreläsare erbjuder konferensen parallella föreläsningar, workshops, chattfunktion. Flera av tidningens annonsörer kommer att delta digitalt som utställare.
Du har möjlighet att vara med i vår digitala konferens via egen dator, surfplatta eller smarttelefon. Konferensen använder plattformen Zoom och vanlig webbläsare.
Än är det några veckor kvar tills konferensen. Passa på och läs alla intressanta artiklar i det här numret.
Avslutningsvis vill jag gratulera en av tidningens trogna annonsörer. Nilsson Special Vehicles har just leverat ut ambulans nummer 260.

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se


 

ANNONSER