Kunskap hjälper och rädsla stjälper!


I DENNA SKRIFT SKRIVS det mycket om samverkan och då kanske framför allt samverkan inom blåljusorganisationerna.
Jag skulle vilja lyfta en annan dimension av samverkan av hög relevans för våra organisationer.
Idag talas det om kunskapsbaserade verksamheter, det vill säga att medarbetarna förväntas värdera, kritiskt granska och nyttja olika former av kunskap i syfte att hitta bästa möjliga praxis för sitt dagliga arbete.

JUST NU STÅR VI mitt i en stor coronaviruspandemi och Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus varnar för att rädsla och vild panik kan få en större inverkan på samhället än själva viruset. Kunskap hjälper och rädsla stjälper!

EN VIKTIG GRUND för kunskapsbaserade verksamheter i allmänhet och kunskapsbaserad vård i synnerhet, är samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer och landets universitet.
Som ett led i denna utveckling har det i många regioner skapats kliniska lektorat.
Ett av huvudsyftena för en klinisk lektor är att verka som brobyggare mellan forskning, klinisk verksamhet och utbildning med avsikt att främja en kunskapsbaserad vård. Denna samverkan är som att lägga ett gemensamt pussel!

MITT EGET UPPDRAG som klinisk lektor i vårdvetenskap med inriktning akutsjukvård i Region Kronoberg innebär att bevaka aktuellt kunskapsläge och främja fortsatt forskning och utveckling inom det vårdvetenskapliga området och för alla där verksamma hälsoprofessioner.
En snårig beskrivning och ett snårigt uppdrag. Men i organisationer där effektivitet och produktionsmål är centralt kan det vara viktigt att stanna upp och fundera kring vilken verksamhet man ska och vill bedriva.
Den ska vara av hög klass och bygga på evidens, det vill säga bästa, nu tillgängliga samlade kunskap. Bäst, tillgänglig och samlad kunskap får vi genom samverkan; mellan enskilda människor, mellan grupper, mellan verksamheter.
Samverkan är något mer än bara du och jag tillsammans. Samverkan är grunden för att främja en kunskapsbaserad akutsjukvård!

Slutligen vill jag påminna om årets CISA-konferens som hålls vid Linnéuniversitetet i Växjö den 22-23 oktober.
Precis som föregående år är konferensen helt kostnadsfri!

Sofia Almerud Österberg
Klinisk lektor vid anestesikliniken,
Region Kronberg
och docent vid Linnéuniversitetet i Växjö
sofia.osterberg@kronoberg.se


 

ANNONSER