74 miljoner dollar faller fritt


Om politiker från vänster till höger enas om att monopolisera en hel bransch, så kanske de också tänkt tanken att konfiskera eller tvångsköpa de befintliga flygbolagens flygmaskiner. 

Under torsdagen den 2/11 2017 meddelade Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) med stolthet att de är klara med sin upphandling av inköp av flygmaskiner. Snart ska 74 miljoner dollar upp på bordet. Pengar som behövs för akuta problem i svensk sjukvård ska nu plöjas in i flygmaskiner.

Samtliga regioner och landsting har bestämt sig för att att sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige genom KSA. Sex ambulansflygplan ska nu köpas in av Pilatus Aircraft Ltd.

74 miljoner dollar är mycket pengar för att förverkliga enskilda politiker och tjänstemäns drömmar att driva flygbolag. Beroende på hur dollarkursen ligger efter den 13 november så handlar det om cirka 600 miljoner kronor för bara inköpet. Driftkostnader och bemanning kommer sedan skjuta iväg ordentligt, men det synes inte finnas någon hejd på regionerna och landstingens köplust.

KSA:s egentliga borgenär är skattebetalarna som kommer erfara att denna typ av inköp sker samtidigt som vårdplatserna inte räcker till, köerna till operationer ökar, ambulansberedskapen sätts på undantag och där flera regioner och landsting står inför riktigt tuffa besparingar. På landstingssvenska brukar ekonomiska problem kallas ”utmaningar” och för besparingar används ofta ordet ”effektiviseringar”.

Således 74 miljoner dollar direkt från skattebetalarna – men det slutar inte där. En mångårig strävan att monopolisera det viktiga ambulansflyget ser nu dagens ljus. De fria företagen som satsat stora resurser i en viktig verksamhet visas på porten efter lång, trogen och fungerande tjänst. Regioner och landsting som står inför stora besparingar och gigantiska bemanningsproblem tror att ägande av flygmaskiner ska kunna ge samordningsvinster. Individer med ekonomiska baskunskaper kan utan några svårigheter räkna ut att det inte finns pengar eller förutsättningar att bedriva flygbolag styrd av politiker iförda både rött och blått, det vill säga framförallt förtroendevalda socialdemokrater och moderater. I en politisk kontext förefaller den politiska enheten i frågan paradoxal.

KSA ska både äga och finansiera flygplanen. Bemanningen och det kostsamma underhållet säger sig KSA vilja upphandla. Det ska köpas in medicinteknisk utrustning för miljontals kronor och en egen flygkoordineringscentral ska uppföras i Umeå och skötas av Västerbottens läns landsting, som står redo att sätta in 16 200 000 kronor i KSA. Det märkliga är att det finns en uttalad vilja från medlemmarna att själva bemanna flygplanen med sjuksköterskor och läkare.

Kostnaderna fördelas enligt en procentuell tabell mellan medlemmarna/delägarna.

I mars 2017 lovade Landstingsfullmäktige i Kalmar län att backa upp Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) med ett ett litet lån på cirka 14 400 000 kronor. Vilken bank skulle ge ett sådant lånelöfte till en aktör som vill köpa flygmaskiner för 74 miljoner dollar. Kostnaderna för drift och bemanning ska sedan fördelas enligt en procentuell tabell mellan medlemmarna (”delägarna”).

Västra Götalandsregionen har förbundit att hosta upp 100 200 000 kronor.

Region Skåne klubbade 79 200 000 kronor. Landstinget i Dalarna 17 400 000 kronor.

Stockholms läns landsting frontar upp 135 600 000 kronor till KSA, vilket motsvarar 22,6% av den totala summan medans stålarna från Landstinget i Kalmar motsvarar 2,4%. Totalt har regioner och landsting förbundit sig att slanta upp 600 000 000kr för inköpet av flygmaskiner.

Några ekonomiska konsekvenser ser inte regionerna och landstingen. Konsekvenserna kan dock vilken människa som helst räkna ut med tanke på att flera av de aktuella medlemmarna i KSA står inför stora besparingar på grund av kraftigt minskade skatteintäkter. Som exempel kan redan hårt pressade Region Gävleborg som stöter till med 17 400 000 kronor till KSA, fundera på logiken när de samtidigt ställer av ambulanser och har en prehospital verksamhet som skaver påtagligt.

Region Örebro växer så det knakar, men står inför rekordstora  besparingar. Ändå skjuter regionen till med 17 400 000 kronor. Listan över regioner och landsting som hostar upp stålar går att göra lång.

KSA ska således på medlemmarnas bekostnad bedriva ambulansflyg. Medlemmarna är samtliga regioner och landsting i Sverige. KSA har anställt en förbundsdirektör som lönesatts till 110 000 kronor per månad med årlig uppräkning. Något att bita i inför kommande lönerörelse där arbetsgivarna möter anställda med lång akademisk utbildning med varsel om att dåliga tider – som ger dåligt löneutrymme.

När regioner och landsting som sedan en tid står inför tuffa åtstramningar ska köpa flygmaskiner, så säger det en hel del om synen på skattepengar och prioritering. Medlemmarna i KSA har förbundit sig att täcka upp eventuella förluster.

Det som nu sker inom en viktig del av svensk prehospital verksamhet saknar helt verklighetsförankring. Det är dessutom ett stort svek mot välskötta bolag som investerat tid och pengar i en verksamhet som räddar liv. Oskicket med regioner och landsting som leker flygbolag riskerar en skyhög nota till skattebetalarna och det  berövar en fungerande bransch all luft under vingarna.

Okunskapen brukar endast överträffas av oviljan att lära sig något. I detta fall går socialdemokrater och moderater i spetsen för att tillintetgöra en fullt fungerande och kostnadseffektiv marknad. Det sker med hjälp av skattepengar som borde användas för att stötta upp en sjukvård med skriande behov. 

Henrik ”Hoffa” Johansson är krönikör i Samverkan 112

 

 

ANNONSER