https://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr2-nr3-2017_rev

Nr 2/3 2017 / Digital Publikation

[php snippet=1]

Klicka på bilden för att läsa tidningen.

INNEHÅLL:
Blåljusnytt – Blandat
Min poliskollega dog – Vem bär ansvaret?
Intervju med Anna Starbrink – Hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Ducka inte för centrala frågan – Fråga om suicidprevention
Kustbevakningens fartyg KBV 002 – Sjöräddningsinsatser i Medelhavet
Patientsäkerhet i ambulans – Forskning
Framtidens teknik är redan här – Drönare till stor hjälp
Olika krav ett bekymmer – Irritation hos bärgningsföretagen
Årets flisakongress – Jönköping 19-21 september
Standby Blue Light Challeng – 48 km på rullskidor
Krönika – Kolumnist Henrik Johansson
Ambulans SM i golf – Ambulansens kamratförening i Skåne
Patienten ska ses som en kund – Prehospital akutsjukvård i Finland
Vi hittade synergieffekter – Samverkan med social- och hälsovård
Sjöräddningshunden – Söker stående från båt
Responstider – Ambulanssjukvård & räddningstjänst
Mötesplats Samhällssäkerhet – Kistamässan 28-29 november
Alarm ambulansförbundet – Sommar, morötter och Povel Ramel
Branschkryssning MED R.A.P.S. – Viking Cinderella
Ambulans2017 – Tema – Personcentrerad vård
Backspegel – Historisk händelse för 40 år sedan
Läkemedel och diverse regelverk – Frågan står ännu helt olöst
Branschregister – Leverantörer


 

ANNONSER