Påverkan genom politiskt engagemang


Det är krönikören som står för åsikterna som förs fram i texten, inte tidningen Samverkan 112.


Inte sällan kan vi i olika webbforum och sociala medier läsa om ilskan över den förda inrikespolitiken och hur ekonomiska prioriteringar ute i kommuner och landsting drabbar olika yrkesgrupper och människor. Raden av glosor kan ibland te sig en smula överdrivna och borde i verklig mening få fler att engagera sig politiskt.

Denna söndagskrönika handlar i allmänhet om personer som valt att kandidera i politiska partier för att på detta sätt påverka exempelvis utvecklingen inom räddningstjänsten, ambulanssjukvården och polisen, men i synnerhet handlar den om personer som kommer kandidera inför valet 2018. Kanske är just du en av dom? 

 

Påverkan genom politiskt engagemang

Är du less på hur de folkvalda i kommunen, landstinget eller regeringen prioriterar och fattar beslut. Har du en tydlig ambitionen och goda argument för att prioritera annorlunda, så är välunderbyggd tydlighet ofta en bra början. Här gäller det att ha med sig både hjärta och hjärna och modet att även rösta nej eller reservera sig mot vissa beslut. Häri ligger den stora svårigheten men samtidigt en fascinerande utmaning, det vill säga att stå stadigt i ett politiskt parti samtidigt buren av en vilja att göra tillvaron bättre för människor.

Det säger sig självt, de hjärtefrågor som du verkligen brinner för är dina egna frågor som finns med utanpå den kärna av valfrågor ett politiskt parti tar fram som huvudfrågor. Den ideologiska grunden som ett parti bärs av, brukar ofta vara den första gemensamma nämnaren för att närma sig ett visst parti. Här gäller det att använda alla sina sinnen och: öron, ögon, intuition, inlevelse, empati o s v. Men framförallt så måste du sätta dig in i den framlagda politiken och fundera på hur du vill påverka densamma. Om ett politiskt parti säger sig vara vänner av exempelvis ett starkt civilförsvar, så kan påståendet delvis kontrolleras i vad mån partiet avsatt medel i en budget för exempelvis beredskapsfrågorna.

 

I politiken finns ideologin som en ”ledstång” . Striden står om verkliga frågor

Fler personliga valkampanjer i blått och grönt

Jag hoppas att många inom blåljusfamiljen vill bedriva personliga valkampanjer inför valet 2018. Logiskt måste ett parti begränsa antalet valfrågor och konkurrensen om frågorna är i regel stor. Här måste det finnas en viss förmåga att kompromissa.

Frågorna som ett parti och dess företrädare driver måste vara tydliga och innehålla konflikt och skiljelinjer som lockar människor att göra ett medvetet val. Dina egna frågor, som gör att just du får personvalskryss, måste beröra din väljargrupp, och väcka deras engagemang. Det gäller också att lyssna på presumtiva väljare – så att de först aktiveras – så det sedan slungas iväg signaler att lyssna på som når fler. Här är media en inte helt oviktig arena (debattartiklar mm).

Personer ur blåljusyrken har i regel ett försprång när det gäller trovärdigheten, men lika fullt kan väljare uppleva att det kan finnas bakomliggande dolda motiv till olika politiska appeller. Därför tror jag att kunskaper om ekonomiska förutsättningar blir en given del i kommande valrörelse. I samtidsdebatten tycker jag mig redan se ett tydligt granskande klimat som väger olika satsningar och målkonflikter i ett djupare ekonomiskt hänseende. I allt väsentligt kan detta välgörande granskande förhållningssätt redan i ett tidigt skeende ge väljargruppen en möjlighet att syna politiska utspel innan röstsedlarna faller ned i valurnorna.

 

Exemplet 10 papp mer i lönekuvertet 

Låt säga att du bland annat vill driva frågor om höjda löner för en viss yrkesgrupp. Bara uttalandet 10 000 kronor mer i lön per månad får många i den utpekade gruppen att öppna ögonen och ge tummen upp. Samtidigt som du föreslår detta så måste du vara beredd på att kunna beskriva hur kosingen ska tillföras för att realisera en lönehöjning för ett kollektiv. Ska någon annan grupp få mindre eller ska omfördelningar av ekonomiska områden ske. Om du kort jublar ut att du vill höja skatterna, så visar historien att det i regel är ett mycket dåligt recept för valframgång, särskilt i länder där skattebördan är hög och ifrågasatt av stora grupper.

Det av många så fruktade ordet nej. Ja, det krävs mod att säga nej nej nej (ibland i denna triologiska följd) till något som faller lägre i prioriteringen. Säger vi nej till något så ska vi kunna berätta varför vi samtidigt säger ja till något annat o s v.

Nu till det riktigt svåra: Du måste nu berätta vilket samhällsområde som får mindre eller beskäras för att realisera exempelvis en lönehöjning för en stor grupp människor. Just frågan om löner och arbetsvillkor brukar som regel likt ett mantra besvaras av såväl arbetsgivare och arbetstagarorganisationer med: ”Vi hänvisar till den svenska modellen – där parterna sätter villkoren”.

Väl inne i politiken råder förvisso hierarkier, men då du väl är där så kan ditt partis mening lyftas fram, debatteras och i vissa fall förverkligas.

Det gjorde mig glad att se den flitiga debattören Anders Karlsson (AK Debatt) göra politisk entré – då han kandiderar  för nya moderaterna inom Stockholms län – Anders har säkerligen en lång rad kryss att vänta i kommande personvalskampanj. Följ hans exempel och ta plats i politiken för att påverka vår gemensamma framtid.

 

Valrörelsen är snart i full gång, så fatta pennan och kandidera till positioner där du i verklig mening kan göra skillnad. Det kommer krävas enträget arbete och uthållighet, men historien visar oss att det är värt det. 

 

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112
Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

ANNONSER