Rött kort mot landsting och kommunförbund som leker företag.

Jag slås ofta av de stora skillnader som råder mellan de olika sjukvårdshuvudmännens sätt att bedriva sin ambulanssjukvård i riket. Lite förenklat skulle man som metafor kunna säga att allsvenskan i fotboll skulle bli 21 allsvenskor om fotbollsförbundet organiserade sina mästerskapstävlingar som landstingen anordnar ambulanssjukvården.