Räddningsinsatser i vägtrafiken ska bli säkrare


Räddningsinsatser i vägtrafiken ska bli säkrare – Trafikverket

Det har skett ett flertal olyckor med dödlig utgång vid räddningsinsatser i vägtrafiken. Trafikverket och andra myndigheter tar nu fram gemensamma handlingsplaner för att minska riskerna för olyckor vid räddningsinsatser.

Det senaste halvåret har det inträffat ett flertal olyckor där personal från blåljusmyndigheter har förolyckats vid räddningsinsatser i vägtrafiken. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har bjudit in ett antal aktörer för att gemensamt ta fram handlingsplaner för att öka säkerheten vid räddningsinsatser på vägarna. I arbetet deltar bland annat Trafikverket, Polisen och räddningstjänsten.

– Vi inom branschen behöver ta ett gemensamt ansvar för att skapa en säkrare arbetsmiljö för blåljuspersonal, bärgare och våra entreprenörer. I det arbetet ska Trafikverket vara drivande. Vi har en nollvision som betyder att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Stefan Björkqvist chef för Nationell Operativ Ledning på Trafikverket.

Tre fokusområden för ökad säkerhet

Samverkansgruppen har bildat tre arbetsgrupper som har följande inriktningar:

  • Säkerställa att utryckningsfordon kan ta sig fram snabbt och säkert till olycksplatsen.
  • Se till att arbetsmiljön vid olycksplatser är säker.
  • Se över vilka risker som kan finnas i infrastrukturen, som kan försvåra räddningsarbetet.

De tre arbetsgrupperna arbetar under hösten för att ta fram rekommendationer och handlingsplaner. Målet är att grupperna ska vara klara med arbetet till årsskiftet 2016/2017.

Samma säkerhetsnivå överallt

Arbetet syftar inte bara till att ta fram handlingsplaner och åtgärder, utan även att säkerställa att vi arbetar likadant över hela landet.

– I dag kan vi se att vi inte arbetar likadant vid olyckor på landsbygden som i storstäderna. Vi behöver se till att vi arbetar på samma sätt över hela landet. Det ska så klart vara samma säkerhetsnivå var du än jobbar, fortsätter Stefan Björkqvist.

Utbildning för att öka säkerheten

Trafikverket utför ett flertal åtgärder för att öka säkerheten för de som arbetar på och vid vägar och järnväg. Bland annat utbildar vi Räddningstjänsten i säkert uppträdande.

– Det är viktigt att vi utbildar räddningstjänsten i säkert uppträdande, så att de vet vad de behöver göra för att det ska vara säkert för dem att utföra räddningsinsatser på väg och järnväg, säger Stefan Björkqvist.

Trafikverket arbetar nu även fram en liknande utbildning för hela Sveriges poliskår, i samarbete med Polisen.

Tillsammans mot Nollvisionen

Det här arbetet ligger i linje med Nollvisionen, där Trafikverket och ett flertal aktörer tillsammans arbetar för att minska olyckorna på väg. Nollvisionen bygger på en målsättning att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För att nå detta mål är det viktigt att alla aktörer arbetar både tillsammans och enskilt för att öka säkerheten.

Källa: Trafikverket


 

ANNONSER