Henriks krönika

Nu är det igång på allvar

Meningen som utgör rubrik till denna artikel, är hämtat från en händelse i Paris, en kväll i början av september 1939. Och ”det”, det är kriget. Människor organiserade sig för att spika upp mobiliseringsplakaten på husväggar och plank.