Bedömningsbilen blir en permanent resurs


Bedömningsbil

Kanske har du redan sett den, ambulansen med texten Bedömningsbil på sidan? Efter två år i projektform blir den nu en permanent resurs i den ordinarie ambulansverksamheten i Umeå. Syftet är att frigöra ambulansresurser till akuta uppdrag och hjälpa patienter till rätt vårdnivå.

Långt ifrån alla patienter som ringer 112 behöver ambulanstransport till akutmottagningen. Det visar det projekt med en så kallad bedömningsbil i Umeå som bedrivits i två år och haft drygt 2 000 körningar.

Endast 10 procent av de patienter som bedömningsbilen besökte förra året behövde en ambulans till akutmottagningen.

För patienter som inte har livshotande tillstånd kan en så kallad bedömningsbil göra lika stor nytta

– När jag kommer till patienten sätter vi oss ofta ner och pratar lite så att jag får veta läget. Därefter kan jag direkt ge den behandling som behövs, hjälpa till att boka en senare tid hos hälsocentralen och om det behövs se till att patienten får transport till rätt vård, säger ambulanssjuksköterskan Staffan Eriksson som lett projektet.

Genom det nya arbetssättet med en smartare resursfördelning för att matcha patienternas verkliga behov av vård och transport blir bedömningsbilen som en brygga mellan akutsjukvården och primärvården.

Samma utrustning som ambulanser

I mars fick projektet pengar för två heltidstjänster och inköp av fordon. Nu är den så kallade bedömningsbilen en permanent resurs. Den bemannas av en ambulanssjuksköterska och ser ut som en vanlig mindre ambulans frånsett texten på sidan och innehåller all väsentlig utrustning som finns i en vanlig ambulans. Genom att åka på så kallade prio två- och prio tre-larm hjälper bedömningsbilen patienter till rätt vårdnivå och ökar tillgängligheten till de ordinarie ambulanserna för akuta uppdrag.

Av de patienter som bedömningsbilen besökt under projekttiden är det bara hälften som hänvisas vidare till akuten. Av de övriga får 19 procent istället en tid bokad hos en hälsocentral eller får komma direkt till en av sjukhusets mottagningar. Resten, drygt 30 procent, kan efter undersökning och eventuell behandling stanna kvar hemma och känner sig nöjda med det.­

– Vi mätte patientnöjdheten i början av projektet för att få veta vad de tyckte. Efter 300 patienter slutade vi att mäta. Alla var jättenöjda. De förväntar sig inte att en ambulans kommer utan vill bara ha hjälp, säger Staffan Eriksson.

Kör nu permanent i Umeå

Under sommaren kommer bedömningsbilen att vara bemannad mellan klockan 08.00 och 16.00 på vardagar. Till hösten startar en rotationstjänstgöring bland ambulanspersonalen vilket utökar bemanningen så att bilen även körs fram till klockan 22.00 måndag till torsdag och dagtid fredag till söndag. Den har samma geografiska område som de ordinarie ambulanserna i Umeå.

Att låta ett enklare fordon åka på de larm där det uppenbart inte är en fråga om liv eller död är egentligen inte något nytt. Ambulanssjukvården i Västra Götaland har redan positiva erfarenheter. Även i andra länder finns liknande arbetssätt etablerade ibland annat London och Sydney.

Rutinerad och erfaren personal

Staffan Eriksson är noga med att poängtera att patienterna inte förlorar något på att bedömningsbilen kommer först om det sedan visar sig att det krävs en vanlig ambulans med mer personal.

– Om jag hos patienten upptäcker att det behövs en ambulans kallar jag direkt på förstärkning, samtidigt som jag börjar behandla patienten. Oftast hinner jag inte ens göra det allra nödvändigaste innan mina kollegor är på plats. Vi förlorar alltså ingen livsviktig tid med det här arbetssättet.

Eftersom personalen åker på larm ensamma är deras kunskap och erfarenhet extra viktig.

– De som kör bedömningsbilen ska ha stor vana att bemöta olika personer i alla sorters miljöer och omständigheter. Det finns inga andra som är mer lämpade för denna arbetsuppgift än rutinerad ambulanspersonal, säger Ronny Friberg, avdelningschef för ambulansen i Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Vännäs.

Bedömningsbilen är även en resurs till ambulanssjukvården på andra sätt än bedömningar hos patienter. Den kan även skickas ut som en förstärkning vid exempelvis trafikolyckor.

För mer information
Ronny Friberg, avdelningschef för ambulansen i Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Vännäs.
090- 785 80 77, 070-641 80 84

Staffan Eriksson, ambulanssjuksköterska 076- 815 26 76

Bildtext: I två år har ambulanssjuksköterskan Staffan Eriksson lett projektet med bedömningsbilen. Han och avdelningschefen för bland annat ambulansen i Umeå, Ronny Friberg, är nöjda med att den nu är en fast resurs i Umeå.


 

Kommentarer

  1. Det är bra att det fins min önskan att det fins i Skåne också

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*