Reservhelikopter i VGR ökar möjligheterna

Ambulanshelikopter på marken.

Reservhelikoptern är av typ Airbus H145 och har den allra mest moderna utrustningen. FOTO: Robin Möller

Varje år genomför ambulanshelikoptern cirka 1500 uppdrag. Främst flyger den till svåra olyckor men den genomför också så kallade intensivvårdstransporter. Vid varje insats medföljer en läkare som är specialist inom IVA/anestesi och en sjuksköterska. Sedan april finns en reservhelikopter som kan täcka upp när den ordinarie är ur tjänst för exempelvis underhåll.

Varje år skickas Västra Götalandsregionens (VGR) helikopter in på en planerad service. Det har tidigare hindrat möjligheten att göra insatser från luften i ungefär fem till sex veckor. Under måndagen den 25 april anlände den nya reservhelikoptern som kan användas i full tjänst medan den ordinarie är på årlig kontroll. Med den nya helikoptern kan VGR flyga utan avbrott, året runt.

– Det är en fantastisk möjlighet att ha en reservhelikopter med full kapacitet för att kunna utföra vårt jobb på ett effektivt sätt. När vi fått lämna in vår helikopter på service eller vid tekniska fel så har vi fått ställa av verksamheten helt och hållet, vilket varit  oerhört frustrerande, säger sjukskötare Olof Bergström som arbetar på ambulanshelikoptern sedan många år tillbaka.

Delas med landstinget Värmland och Dalarna

VGR:s reservhelikopter ingår i kommunalförbundet Svensk Luft Ambulans (SLA) som drivs av Västra Götalandsregionen, landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. Landstinget i Uppsala kommer dock inte att använda sig av den nya helikoptern. När reservhelikoptern inte ersätter VGR:s befintliga helikopter kommer den att vara placerad i Karlstad, där den på kort varsel kan flygas in till Göteborg vid behov.

– Samarbetet innebär att vi kan ta vara på resurserna på ett bättre sätt. Det är idealiskt för alla parter, säger Olof Bergström.

Många möjligheter

Varje år genomför ambulanshelikoptern cirka 1500 uppdrag. Främst flyger den till svåra olyckor men den genomför också så kallade intensivvårdstransporter.

Ett exempel på en sådan insats är när en patient är i behov av specialistvård och akut behöver transporteras till ett annat sjukhus i Västra Götaland. Helikoptern är placerad i Säve utanför Göteborg och får sina uppdrag via SOS-alarm och JRCC (Sjöräddningscentralen för uppdrag till sjöss). Av säkerhetsskäl flyger Västra Götalandsregionen helikoptern med två piloter. Vid varje insats medföljer en läkare som är specialist inom IVA/anestesi och en sjuksköterska. Alla är mycket erfarna med en mångårig bakgrund inom vården.

– Jag tycker att vi ligger långt fram med den medicinska kompetensen . Vi har mycket erfarna läkare och sjuksköterskor som arbetar med ambulanshelikoptern. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss genom att gå på relevanta utbildningar och öva mycket tillsammans, säger Olof Bergström.

Ge blod direkt på olycksplats

Ett exempel på förbättring är att verksamheten, sedan en tid tillbaka, förvarar blod i helikoptern. Blodhanteringen sker i samarbete med blodcentralen på Kungälvs sjukhus.

Förra veckan fick ambulanshelikoptern rycka ut till en olycka med en svårt skadad patient som förlorat mycket blod. Denna patient kunde få blod direkt på olycksplatsen.

– Vi på VGR ambulanshelikopter är stolta att vara först i Sverige med denna möjlighet att kunna ge blod på olycksplats. Detta kan bidra till fler räddade liv och är en del i vår ambition att flytta ut intensivvården till olycksplats, säger Per Arnell som är verksamhetschef vid ambulanshelikoptern.

Källa: Västra Götalandsregionen.  Text: Robin Möller

ANNONSER