Polisen – Försöksverksamhet med elchockvapen införs


Elpistol

En arbetsgrupp bakom en studie kom tidigare fram till att det finns möjligheter att minska polisens användning av skjutvapen. Detta konstaterades trots att studien visar att det inte har skett någon tydlig ökning i polisens användning av skjutvapen eller i antalet dödade av polis under tiden man har undersökt.

Vid sidan av förslag på utvecklad fortbildning inom exempelvis polisiär konflikthantering så föreslog arbetsgruppen även att elchockvapen bör införas.  Enligt arbetsgruppens bedömning hade elchockvapen sannolikt varit möjligt att använda i flera av de händelser där skjutvapen har använts.

– Glädjande nog är svensk polis skjutvapenanvändning väldigt låg i förhållande till antalet ingripanden. Men finns det möjlighet att minska den och på så sätt begränsa risken för skador för både motpart och poliser, inklusive dödsfall, så måste vi undersöka det, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Under våren har frågan om elchockvapen behandlats av etiska rådet. I ett yttrande till Polismyndigheten skrev etiska rådet att de inte ser några skäl till att avstyrka ett införande av elchockvapen. Det förslag som Polismyndighetens ledning har tagit ställning till handlar om en försöksverksamhet som ska pågå under två år.

– Det här är en oerhört viktig, men komplicerad fråga. Svensk polis ska arbeta evidensbaserat med beprövade metoder av hög kvalitet. Därför har jag beslutat om en vetenskapligt utvärderad försöksverksamhet som ska ge oss ett ordentligt underlag, säger Dan Eliasson.

Projektet beräknas pågå fyra år och sex månader

Försöksverksamheten ska pågå under två år (beräknad start 2018). Försöksgrupper planeras att finnas i lokalpolisområden på olika platser men också inom insatsresurserna på olika nivåer i hela landet. Det omfattar storstäder, mindre orter och glesbygd.

Hela projektet beräknas pågå fyra år och sex månader.
• Förberedelser inklusive upphandling av vapen, överenskommelse med extern utvärderare, framtagande av föreskrifter och utbildning beräknas till ca ett år.
• Nollvärdesmätning under ett år.
• Försöksverksamhet två år.
• Utvärdering sex mån.

Nya förslag om vapen

Förstudie om polisens skjutvapenanvändning

Källa: Polisen

Bildtext: TASER X26P elpistol i gult utförande försedd med TASER CAM kameraenhet i greppet. Bilden visar hur lasersiktet och lampan är tända och hur patronen framtill avlossas. Ur patronen kommer två trådförbundna pilar samt ett antal Anti-Felon IDentity tags (AFID), vilka har patronens serienummer för att stävja missbruk. TASER International är den ledande tillverkaren av elpistoler för tjänstebruk. Foto: TASER International


 

ANNONSER