Vad gapar Vårdförbundet över i Gävleborg?


Vårdförbundet har slutit kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting. Avtal som manglats fram mellan parterna och som likt alla avtal ska följa principen ”avtal ska hållas”. Mot bakgrund av att parterna flera avtalsförhandlingar i rad erkänt jour, förefaller det minst sagt märkligt att ta del av diverse utspel och den återkommande enahanda svartmålningen av arbetsgivaren. Vän av ordning inser att ett avtalsförhållande är frukten av kompromisser som kräver ansvarstagande förvaltning. Kort och gott att parterna på ömse sidor hedrar ingångna avtal. Skrivningen avseende ”jour” finns dessutom tydligt beskriven i kollektivavtalen, vilket inte kan komma som en överraskning för någon. Särskilt inte en avtalspart.

Det finns från avtalsrörelsen inte det minsta spår av reservation avseende ”jouren” från kollektivavtalsbärande fack. Tvärtom. Skrivningarna har skett i full medvetenhet och för många anställda inom ambulanssjukvården i Sverige är jouren en realitet.

Flera anställda säger nu upp sig från sina anställningar med hänvisning till införandet av ”jouren”. Det står förstås varje människa fritt att göra detta val (uppsägningstid, lön och semester regleras även i kollektivavtal och svensk lag). Man frågar sig hur många av de anställda som säger upp sina medlemskap i respektive fackförbund, som gång efter annan godkänt jouren, ja till och med sålt ut sin strejkrätt för dess införande.

Jag förstår uppriktigt sagt inte vad Vårdförbundet gapar över. Som man bäddar får man faktiskt ligga.

Henrik Johansson


 

ANNONSER