Artikel

Isolyckan i Nyköping pekar på samarbetsbrister

Det finns stora brister i både polisens och SOS Alarms agerande vid den tragiska isolyckan i Nyköpings skärgård, enligt en färsk rapport från Friluftfrämjandet i Nyköping.