Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Polisens utmaning som heter duga!

 


 

Idag är det inte bara vanliga polisbilar som är utrustade med hjärtstartare. Nu har också Sjöpolisen, Polisflyget, Tunnelbaneenheten, Trafikpolisen och Insatsstyrkan i Stockholm defibrillatorer i sina sjö- luft- och vägburna enheter.

– Polisen i Stockholm har sedan flera år tillbaka samarbetat med Hjärtstoppscentrum på Södersjukhuset berättar polisinspektör och koordinator för livräddning/sjukvård Peter Bjurén.

Tiden, tiden, tiden…
När någon ringer in till SOS Alarm om ett misstänkt hjärtstopp grupperas larmet vilket innebär att polis, räddningstjänst och ambulans larmas samtidigt, för att få så många resurser som möjligt till platsen.
– Larmets väg är dock något omständig i Stockholm. Vi får larmet sist i kedjan. När ambulans och räddningstjänst är utlarmade kontaktar SOS Alarm polisens kommunikationscentral som i sin tur larmar ut närmsta enhet.
– Fördröjningstiden från hjärtstopp till defibrillering är den allra viktigaste faktorn som påverkar chansen till överlevnad, så vi ser fram emot en mer samordnad utlarmning, berättar Peter Bjurén.

Polisen är alltid på ”rull”
Stockholmspolisen förfogar över mer än dubbelt så många hjärtstartare som ambulanssjukvården i Stockholms län.
– Eftersom vi ofta är ute och rullar på stan kan vi väldigt snabbt vara framme när hjälpen behövs. Vid 39 procent av hjärtstoppslarmen var en polispatrull först på plats. Under 2013 åkte vi på 985 hjärtstoppslarm. Av dessa var 300 skarpa hjärtstopp och vi räddade 110 liv tillsammans med räddningstjänst och ambulans. År 2004 var överlevnaden cirka fyra procent och nu 11 år senare är överlevnaden över 10 procent i Stockholm, berättar Peter Bjurén.

Pilotprojekt
SALSA har nu tagits till en nationell nivå, som ett forskningsprojekt i nio län under 2012-2014, och döpts till SAMS (SAving More lives in Sweden). Utvärdering av projektet pågår och data kommer att publiceras under 2016.
– Halland ordnade snabbt fram hjärtstartare, utbildade instruktörer och personal, och är sedan två år tillbaka på banan i full skala.
– I början av året fick ett åttiotal av den gotländska polisens anställda utbildningen som gör att de kan påbörja livräddning direkt och sex av polisens bilar är utrustade med hjärtstartare.
– Fler och fler polisregioner börjar att visa intresse och vill haka på trenden. Göteborg har börjat i mindre skala och kommer förhoppningsvis att bygga ut sin verksamhet i hela Västra Götalandsregionen, berättar Peter Bjurén.
På frågan om Peter Bjurén har några andra polisdistrikt på gång blir han mycket hemlighetsfull om detaljerna. Detta kan bara tolkas på ett sätt. Mycket kommer att hända inom svensk polis framöver
Genom samtidig utlarmning av polis, räddningstjänst och ambulans hoppas Resuscitation Academy att överlevnaden på en nationell nivå ska öka från 9 till 12 procent. ■

Bildtext: Polisens framkörningstid (mediantid) från larm  till adress är 4-5 minuter, vid parallel utlarmning med räddningstjänst och ambulans, i storstadsmiljö.

Text: Sven Åsheden  Foto: Polisen och Fotogruppen Södersjukhuset