Debatt

Normalisera inte hot och våld mot ambulanspersonal

Samhället måste med tydlighet signalera att det är helt oacceptabelt och förenat med kännbara konsekvenser att angripa personal i tjänst för att hjälpa. Tystnaden och passiviteten från många arbetsgivare är skamlig och ett hårt slag mot en redan utsatt verksamhet.