Replik till ”Först i Sverige – Ambulansdirigering i egen regi”

I Samverkan 112 porträtteras arbetet på Sjukvårdens Larmcentral, SVLC, som drivs i egen regi av landstingen i Uppsala och Västmanland. Vi vill vi framhålla att samverkan med SVLC är god och att SOS Alarm hela tiden arbetar för ett tryggare Sverige med den hjälpsökande i fokus.

Den bild som ges av SVLC i artikeln är mycket positiv, men ger dessvärre, enligt SOS Alarm, inte en helt rättvis bild över hur hela larmkedjan fungerar.Åke-Kjellin

SOS Alarm hanterar nödnumret 112, där SOS-operatörer svarar på det initiala samtalet från den hjälpsökande. Efter att SOS-operatören har besvarat samtalet, gjort en första bedömning och fastställt vad ärendet gäller, lämnas ärendet över till SVLC om det är ett vårdärende. Denna överlämning sker genom manuell uppläsning av de faktauppgifter den hjälpsökande har lämnat, då SOS Alarm och SVLC inte har gemensam teknikplattform. När överlämningen är avslutad behöver den hjälpsökande återigen förklara sitt ärende i ännu en intervju, för att SVLC ska kunna prioritera ärendet och vidta rätt åtgärder.

Det innebär att det för den hjälpsökande snarare blir en fördröjning på cirka en minut än tidigare när SOS Alarm hanterade hela larmkedjan.

Vidare uppger även landstingen att den medicinska kvaliteten har ökat sedan övertagandet i egen regi. Det finns emellertid idag ingen vetenskapligt baserad studie som visar att vårdbedömning i telefon blir bättre när den görs av en sjuksköterska. SOS Alarm har valt en modell (som även finns i flera länder internationellt) där en utbildad SOS-operatör med hjälp av ett medicinskt beslutsstöd gör den initiala vårdprioriteringen. I mer svårbedömda fall finns tillgång till så kallad högre medicinsk kompetens, dvs. SOS-sjuksköterskor och i vissa fall även läkare.

Åke Kjellin, Affärsområdeschef SOS Vård

Foto: SOS Alarm

ANNONSER