Sjöfartsverket i Uppdrag Granskning

– Vi har var och en tagit beslut om att inte medverka i programmet. Nu pågår oberoende undersökningar hos polisen och Konkurrensverket. Med hänvisning till det har vi valt att inte göra några intervjuer som tangerar det som utredningarna berör. Sjöfartsverket som myndighet är självklart ålagd att svara på frågor som kommer in, och det har vi gjort under hela processen, säger Ulrika Ekström, tillförordnad kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Vi har samlat information om programmet och vår verksamhet här på sidan. Det vi har lagt ut hittills är bland annat Sjöfartsverkets svar till Konkurrensverket, och vi kommer att fylla på sidan med mer material. Du kan också läsa om bakgrunden till helikopterköpet och Sjöfartsverkets syn på hur och varför affären genomfördes.

Materialet ska bidra till att du förhoppningsvis kan hitta underlag för att bilda dig en egen uppfattning om frågan. Om du har frågor om programmet eller Sjöfartsverkets agerande i frågan kan du e-posta till info@sjofartsverket.se.

Källa: Sjöfartsverket

ANNONSER