Kräver inte körkort…?

Region Halland, Ambulanssjukvården Halmstad och Ambulanssjukvården Halmstad Väster samt Blekingesjukhuset Karlskrona kräver inte körkort i sina Lediga jobb annonser.

Är körkort inte en förutsättning för jobben numera?

Ambulanssjukvården Halmstad

Ambulanssjukvården Halmstad Väster

Blekingesjukhuset Karlskrona

ANNONSER