Nationellt upprop

Under dessa tjugo år som frågan diskuterats har tusentals människor skadats, och ett 30-tal har dödats, i olyckor där blåljusfordon har varit inblandade.Svennis-2

Sveriges riksdag har ett stort ansvar
Trafikutskottet i Sveriges Riksdag har under samma period berett och avslagit ett antal motioner, som berört frågor om lagkrav och ett särskilt kompetensbevis för utryckningsförare.
Två exempel på Trafikutskottets motivering till avslag:
– ”Utskottet menar samtidigt att utifrån den betydande satsning som görs på att stärka förarutbildningen kan det förväntas att det redan inom de närmaste åren kommer att synas goda resultat”.
– ”Eftersom det redan görs betydande insatser för att höja kompetensen bland utryckningsförare avstyrker utskottet motionerna”.

Det är svårt att tolka Trafikutskottets motiveringar på något annat sätt än att vi redan gjort tillräckligt med insatser för att utbilda landets utryckningsförare. Därför behövs det ingen ytterligar åtgärd från regering och riksdag.

Slutsatsen av maktens resonemang måste bli, att om vi lägger ner våra egna lokala utbildningssatsningar, då kan Trafikutskottet och Sveriges riksdag gå in och styra upp med ett nationellt lagkrav.

Snälla Trafikutskottet, det behövs ett bindande nationellt tillvägagångssätt för att styra upp allt godtycke.

Det finns förstås flera goda exempel på lokala och regionala initiativ till omfattande utbildningssatsningar för utryckningsförare. Men på nationell nivå är diskrepansen för stor. Hos vissa arbetsgivare har frågan om utryckningskörning blivit lämnad åt just, godtycke.

Kompetensbevis/körkort krävs
För att få köra utryckningsfordon i Norge måste föraren inneha ett kompetensbevis. Beviset utfärdas av Statens vegvesen som en nationell kod (160) i ordinarie körkort. Kompetensbevis och kod erhåller den förare som genomgått en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i utryckningskörning. Beviset gäller därefter i fem år. För att förnya kompetensbeviset krävs att föraren genomgår en återkommande fortbildning, är under 70 år och kan uppvisa ett giltigt läkarintyg.

Det norska kravet på utryckningsförare är till stora delar, bortsett från utbildningens innehåll, identiskt med det svenska kompetensbeviset för buss- och lastbilsförare. Hur svårt kan det egentligen vara?

Stöd vårt nationella upprop för kompetensbevsi/körkort åt alla utryckningsförare i Sverige. Facebook.com/Blaljuskort

Avslutningsvis. Jag hoppas att Ni alla får möjlighet till en härlig semester och en go sommar nu när ljuset och värmen ska skölja över Sverige!

På återseende i början av september!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER