Kampanj för Blåljuskort

I Sverige har frågan debatterats över femton år men ingenting har hänt

Det finns i dag inget lagkrav för utryckningsförare vilket är ett stort problem. Vem som helst kan och får i princip köra ett utryckningsfordon. Ett märkligt förhållande om man jämför med vilka kompetenskrav som ställs på till exempel buss- och lastbilsförare. En särskild lag om yrkesförarkompetens ska säkerställa att dessa förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU.

Utryckningskörning kräver kompetensbevis
För att få köra utryckningsfordon i Norge måste föraren inneha ett kompetensbevis för utryckningsförare. Kompetensbeviset utfärdas av Statens vegvesen som en nationell kod (160) i körkortet. Kompetensbevis och kod 160 i sitt körkort erhåller den förare som genomgått en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i utryckningskörning. Kompetensbeviset gäller därefter i fem år.
För att förnya kompetensbeviset krävs att föraren genomgår en återkommande fortbildning, är under 70 år och kan uppvisa ett giltigt läkarintyg. Den som är mellan 65 och 70 år måste förnya kompetensbevis och läkarintyg varje år.

Det norska kravet är till stora delar, bortsett från utbildningens innehåll, identiskt med det svenska kompetensbeviset för buss- och lastbilsförare.

Situationen är minst sagt bekymmersam då riksdagen och dess trafikutskott gång på gång avslår inkomna motioner. Här är några motioner med Lagkrav för utryckningsförare som fått avslag:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nationell-utbildning-for-utryc_H102T342/?text=true

http://talman2batmanizer.nyh.name/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forbattrad-trafiksakerhet-blan_H102T222/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ambulansforares-utbildning_H102T431/?text=true

Tillsammans med Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC), Västerbottens läns landsting och ambulanssjukvården i Söderhamn vill Samverkan 112, i en grupptalan, driva frågan om licens för utryckningsförare i väntan på att berörda myndigheter ska ta ett seriöst initiativ i frågan. Vi kräver en nationell körkortsbehörighet (exempelvis U1) för att få framföra utryckningsfordon i Sverige. 

Följ oss på: https://www.facebook.com/Blaljuskort

Kommentarer

 1. Petra Rodéhn säger:

  Hur gör man för att visa sitt stöd? Det är helt vansinnigt att vi inte har det kravet i Sverige. Vad är det med svenskar?

 2. Mikael Signon säger:

  Hej Petra,
  Jag har inget riktigt bra svar hur man ska övertyga myndigheter och regering att svensk utryckningspersonal är i stort behov av en nationell utbildning. Idag är det en mycket skiftande kvalitet i Sverige!
  Från obefintlig till mycket bra utbildning.
  Ambulansverksamheten tillsammans med Polisverksamheten har kommit en bit på väg i dessa komplexa utbildningsfrågor. Räddningstjänsten har också i en allt större utsträckning börjat titta på sin arbetsmiljö.
  Sverige drabbas tyvärr allt för ofta av olyckor där vi skadas eller till och med omkommer i vår tjänsteutövning.
  Rätt utbildning och rätt attityd och beteende gör skillnad för ett lyckat uppdrag. Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC), Västerbottens läns landsting och tidigare trafikverket har drivit dessa frågor i många år utan att myndigheter( MSB) eller regering inser att utbildning och gemensam utbildning kan ge en säkrare arbetsmiljö. Jag anser att vi har en bra plattform, där vi jobbar mycket med insiktsinriktad utbildning.

  Vi har också en växande problem med att bemanna ett utryckningsfordon med rätt körkortsklass!
  Med långa arbetspass är riskerna stora för att drabbas av trötthets olyckor. Eller att inte få köra ett fordon som kräver C behörighet då egendom brinner!
  ” vem vill kliva på charter planet över atlanten med endast en pilot”
  Välkommen Petra med förslag som säkerhetsställer utrycknigsförarens arbetsmiljö-
  Med vänlig hälsning
  Micke Signon/ projektledare utbildare

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*