INTENSIVVÅRD PÅ HÖG HÖJD

Från januari till augusti 2014 bytte Knut Taxbro rollen som intensivvårdsläkare på Länssjukhuset Ryhov till ett motsvarande uppdrag inom Careflight, en australiensisk vårdorganisation som använder flygplan och helikoptrar för att transportera och vårda svårt sjuka patienter.
Knut var stationerad i delstaten Queensland i nordöstra Australien, ett stort område med omkring fem miljoner invånare.
– 98 procent av dem bor längs kusten, men det finns också människor som bor i det svårtillgängliga inlandet, säger Knut Taxbro.
Där finns städer som har mindre sjukhus, och många uppdrag handlar om att flytta patienter med exempelvis hjärtsjukdomar, multitrauma eller svåra infektioner till större sjukhus.
Man hjälper även akut sjuka och skadade på plats innan de flyttas till sjukhus. Det kan handla om att någon stångats av en tjur, råkat ut för brännskador eller andra svåra olyckor, och befinner sig på platser långt från specialiserade sjukhus.
– Ibland gick det inte att landa på platsen där patienten fanns så man fick ta in patienten i helikoptern med vinsch. Det var inte så ofta, men det hände.

Allt utom CT-röntgen finns ombord
Knut är imponerad av vårdsystemet. Helikoptrarna och planen som Careflight använder fungerar i princip som flygande akutmottagningar, både när det gäller personalens kompetens och den medicinska utrustningen.
Det enda som saknas ombord är utrustning för datortomografi, så kallad CT-röntgen.
– Australien är ett jättestort land, men de flesta människor bor i liknande miljöer som här. Sjukvårdssystemet är uppbyggt efter brittisk modell, och påminner väldigt mycket om den svenska vården. Mycket professionellt och med hög kompetens. En skillnad är att vården är mer koncentrerad till större sjukhus.
Han beskriver sin roll som en liten del i ett team som kan göra stor skillnad.
– Alla patienter jag mötte var kritiskt skadade eller svårt sjuka. I de svåraste fallen hade patienterna utsatts för flera typer av trauman.
Men det finns alltid en grundplan att utgå ifrån och många arbetsmoment, som stabilisering av svårt sjuka och transport direkt till rätt sjukhus, fungerar likadant som i Sverige.
– En stor del i mitt arbete som intensivvårdsläkare var att identifiera och åtgärda akuta skador eller sjukdomsprocesser som kunde äventyra patientens vitala
funktioner.

Väldigt besvärlig situation
Han berättar om en utmanande och i efterhand ganska komisk situation som uppstod i slutet av sommaren, då Queensland ofta drabbas av kraftiga oväder i form av cykloner. Knut var med om en cyklon som orsakade stora materiella skador och isolerade stora geografiska områden.
– Cykloner innebär mycket vatten och mycket vatten innebär många myggor. Mitt team skulle hämta en man som drabbats av brusten kroppspulsåder och ta honom till sjukhus. Han befann sig i ett översvämmat område och vi var ordentligt insmorda i myggmedel, men på grund värmen bar vi endast tunna flygdräkter.
Det tog knappt en minut innan vi var helt sönderbitna och såg ut att ha blivit skjutna med hagelgevär. Det var en väldigt besvärlig situation, inte minst med tanke på att vi hade en patient med ett livshotande tillstånd att ta hand om.
För närvarande har Knut inga planer på att återvända till Australien. Då krävs omfattande planering samtidigt som han har många saker på gång på hemmaplan.
– Men det är ett privilegium att ha fått arbeta i ett av världens bäst utvecklade system för luftburen akutsjukvård. Jag trivs väldigt bra med jobbet här hemma, men det är utvecklande att arbeta i en annan del av världen. Så jag kan verkligen rekommendera andra att åka, Det är en väldigt spännande möjlighet om man är intresserad av prehospital vård av kritiskt sjuka och skadade.

Text: Mats Fäldt  Foto: privat

ANNONSER