Brandfordon för ofta i olyckor

Att säkert ta sig till en olycksplats, är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats. Men alltför ofta sker olyckor med räddningsfordon inblandade. En granskning visar 28 olyckor de senaste fem åren. Sannolikt är det fler.