Forskning

Inblåsningar eller ej vid bystander HLR?

Forskningsstudien TANGO 2 pågår och den syftar till att undersöka om HLR utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar enligt principen 30:2 vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.