Fler SOS larm gav längre svarstider

Under 2014 har SOS Alarm inte klarat målet om åtta sekunders svarstid i genomsnitt. Claes Eliasson, Verksamhetschef Alarmering & Beredskap,  förklarar varför och hur SOS Alarm hanterat utmaningen att ge snabbast möjliga hjälp via 112.

Den genomsnittliga svarstiden för 112-anrop blev 15,3 sekunder under 2014. Målet, enligt det statliga 112-avtalet är åtta sekunder.

Förklaringen till de alltför långa svarstiderna skulle enkelt kunna sammanfattas med att bemanningen på SOS-centralerna varit för låg i förhållande till mängden larm under 2014. Men den kompletta bilden är mer komplex än så. Flera faktorer har haft stor inverkan.

MINSKAT UPPDRAG
Hösten 2011 förlorade SOS Alarm upphandlingen av ambulansdirigeringen i de så kallade Fyrklöver-landstingen. Därmed lämnade tio procent av ambulansdirigeringen SOS Alarm. 2012 genomfördes ett effektivitetsprogram, där SOS Alarm stängde tre centraler. Allt för att anpassa verksamheten efter ägarkrav och öka effektiviteten. Hösten 2013 kom dock de fyra landstingen tillbaka till SOS Alarm.
− När vi under hösten 2013 med kort varsel ombads − och åtog oss − att ta tillbaka Fyrklöverns vårdprioritering och ambulansdirigering innebar det att vi behövde använda våra befintliga 112-resurser, vilket visade sig på svarstiderna. Innan SOS-operatörerna kan börja jobba självständigt måste de genomgå en obligatorisk utbildning om sex månader och sen arbeta tillsammans med en handledare ytterligare ett par månader, säger Claes Eliasson.

FLER SKARPA ANROP
Dessutom har andelen skarpa 112-anrop, det vill säga samtal som kräver en åtgärd,ökat med 22 procent mellan 2010 och 2014. En av förklaringarna till den ökade mängden 112-anrop är enligt Claes Eliasson att befolkningen ökar och att vi blir äldre vilket innebär fler vårdärenden.
− Under den varma sommaren 2014 kunde vi också se en dramatisk uppgång.Under juli månad hade vi 42 000 fler inkommande samtal än samma månad 2013. I augusti, när vi drabbades både av den stora skogsbranden i Västmanland och översvämningar i Skåne, Halland och Stockholm, hade vi 22 000 fler inkommande samtal än under augusti 2013. Självklart påverkar det våra svarstider över hela året, trots att vi hänvisar icke-akuta samtal till informationsnumret 113 13, till exempel under den stora skogsbranden.

BÄTTRE SVARSTIDER
Med nyrekryterad personal på plats var de genomsnittliga svarstiderna i oktober och november tillbaka på mer acceptabla nivåer på cirka elva sekunder.
− Under året har vi också fortsatt arbetet med att hitta nya områden där vi kan bli ännu bättre. Under hösten tog vi de första stegen i vår kvalitetssatsning, säger Claes Eliasson.

Källa: SOS Alarm  Foto: SOS Alarm

ANNONSER