Nr 6 – 2014 Digital publikation


Klicka på bilden.

INNEHÅLL:

  • Nya strategier för ökad överlevnad
  • Ambulanspersonal kör i simulator
  • Polis och Tull samverkar i fjällen
  • Philip är stolt över sin utbildning
  • Landet runt – aktuella notiser
  • 10 steg till en ökad överlevnad
  • Ambulanssjukvårdare på väg
  • Vetenskap, kunskap och entusiasm
  • Nya attityder hos skoterfolket
  • Ambulanssjukvårdaren Kalle Blomgren
  • Målet för Resuscitation Academy Sweden
  • Blåljuskörning i simulator
  • Gammal utbildning i modern form
  • Liv kan räddas – med tidigt larm och T-HLR
  • Specialkompetens behövs på akuten
  • RAS – Janne Kautto tycker till
  • Alarm Ambulansförbundet tycker till
  • Responstider och döda i akut hjärtinfarkt
  • Porträttet – ”Ambulansare” som processjurist
  • Debattartikel – inga repressalier

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*