Nu ändrar vi inställning: ”Nollvision”

När kardiologprofessorn Leif Svensson och hans forskargrupp på Hjärtstoppscentrum presenterade Resuscitation Academy Sweden, for tankarna omedelbart till Claes Tingvalls numera berömda ”Nollvision” för Logga---Resuscitation-Academy-Swedendöda och skadade i trafiken. 1995 gapflabbade många åt Tingvall. Det var en provokation att tala om nollvision. Men i denna presentationsstund kändes det oerhört naturligt att tänka tillbaka på Tingvall.

Tillsammans med Resuscitation Academy Sweden vill jag kasta ut tanken på en nollvision för plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, orsakade av ventrikelflimmer. Låt oss tillsammans bli vår egen regering och riksdag om att fatta nollvisionsmålet. Till vår hjälp finns, förutom Leif Svensson och hans forskarkollegor, medicinskt ansvariga för ambulanssjukvården i Seattle USA och Svenska rådet för hjärt- lungräddning.
Ett skarpt gäng! Eller hur? Våra ledstjärnor ska vara:

10 Steps for Improving Survival – from Sudden Cardiac Arrest

I Stockholm överlever idag tre gånger fler personer ett hjärtstopp jämfört med för 10 år sedan. Det mesta kan tillskrivas hjärtstoppsgruppens arbete och deras till synes enkla tes; ett snabbt och tidigt agerande och mobilisering av effektiva resurser.

Preliminära resultat och erfarenheter från Stockholm indikerar tydligt, att tidsvinsten från utlarmning till defibrillering, vid dubbelutlarmning av räddningstjänst och/eller polis blir flera minuter. Räddningstjänst och polis når idag patienten före ambulans i cirka 35-40 % av fallen. Detta har resulterat i en fördubblad överlevnad vid bevittnade hjärtstopp.

Det känns rimligt att vi alla i blåljussektorn, som tillika är samhällets tjänare, ställer upp för en nollvision vid hjärtstopp utanför sjukhus. Forskning visar att nästan 40 % av alla hjärtstopp drabbar människor i arbetsför ålder.
Idag ligger överlevnaden på cirka 57 % i Seattle och i närheten av 50 % i norska Stavanger.

I Sverige är motsvarande siffra på riksnivå  33 %.

Vår inställning och vårt mål ska fortsättningsvis vara:

Noll döda i ventrikelflimmer, utanför sjukhus!

Du hakar väl på?

Välkommen till Centrum för hjärtstoppsforskning:      www.hjartstoppscentrum.se

Ett jättestort tack till alla er läsare, annonsörer, journalister, fotografer, annonssäljare och alla ni andra som har varit delaktiga i ett underbart samarbete under 2014.
Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2015!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER